DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1570280   lần

97   khách hàng đang online

Máy tiệt trùng ở nhiệt độ thấp

Máy khử trùng LOWTEM Smart 150/150D - LowTem (Hàn Quốc)

Máy khử trùng LOWTEM Smart 150/150D - LowTem (Hàn Quốc)
Máy khử trùng LOWTEM Smart 30 - LowTem (Hàn Quốc)

Máy khử trùng LOWTEM Smart 30 - LowTem (Hàn Quốc)
Máy khử trùng LOWTEM Crystal 120M - LowTem (Hàn Quốc)

Máy khử trùng LOWTEM Crystal 120M - LowTem (Hàn Quốc)
Máy khử trùng LOWTEM Crystal 100 - LowTem (Hàn Quốc)

 Máy khử trùng LOWTEM Crystal 100 - LowTem (Hàn Quốc)
Máy khử trùng LOWTEM Crystal 50 - LowTem (Hàn Quốc)

Máy khử trùng LOWTEM Crystal 50 - LowTem (Hàn Quốc)
Máy khử trùng LOWTEM Crystal 40R -LowTem (Hàn Quốc)

Máy khử trùng LOWTEM Crystal 40R -LowTem (Hàn Quốc)
HP-5012T / HP-4050T - Máy khử trùng PLASMA nhiệt độ thấp - Hanshin (Hàn Quốc)

HP-5012T / HP-4050T - Máy khử trùng PLASMA nhiệt độ thấp - Hanshin (Hàn Quốc)
Tủ tiệt trùng, bằng tia plasma,nhiệt độ thấp,HK-LTPS100A,Heal Force,TQ

Tủ tiệt trùng, bằng tia plasma,nhiệt độ thấp,HK-LTPS100A,Heal Force,TQ
Tủ tiệt trùng, bằng tia plasma,nhiệt độ thấp,Reno-S130,Renosem,Korea

Tủ tiệt trùng, bằng tia plasma,nhiệt độ thấp,Reno-S130,Renosem,Korea
Tủ tiệt trùng, bằng tia plasma,nhiệt độ thấp,Reno-D50,Renosem,Korea

Tủ tiệt trùng, bằng tia plasma,nhiệt độ thấp,Reno-D50,Renosem,Korea
Tủ tiệt trùng, bằng tia plasma,nhiệt độ thấp,Reno-S30,Renosem,Korea

Tủ tiệt trùng, bằng tia plasma,nhiệt độ thấp,Reno-S30,Renosem,Korea
Máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế ở nhiệt độ thấp,STERRAD 100s,ASP/Johnson & Johnson Medical,Mỹ

Máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế ở nhiệt độ thấp,STERRAD 100s,ASP/Johnson & Johnson Medical,Mỹ
Máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế ở nhiệt độ thấp,STERRAD 100 NX,ASP/Johnson & Johnson Medical,Mỹ

Máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế ở nhiệt độ thấp,STERRAD 100 NX,ASP/Johnson & Johnson Medical,Mỹ
Máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế ở nhiệt độ thấp,STERRAD NX,ASP/Johnson & Johnson Medical,Mỹ

Máy tiệt khuẩn dụng cụ y tế ở nhiệt độ thấp,STERRAD NX,ASP/Johnson & Johnson Medical,Mỹ