DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1559175   lần

390   khách hàng đang online

Ống thông(Stent)

Ống thông chuẩn đoán,xuất huyêt dạ dầy,loại RAABE - KCFW-5.0-38-55-RB-RAABE,G13009, Cook,Mỹ

Ống thông chuẩn đoán,xuất huyêt dạ dầy,loại RAABE - KCFW-5.0-38-55-RB-RAABE,G13009, Cook,Mỹ
Ống thông Double J ( thời gian đặt trong cơ thể 30 ngày), Mar flow AG,Thụy sỹ

Ống thông Double J ( thời gian đặt trong cơ thể 30 ngày), Mar flow AG,Thụy sỹ
Ống thông Double J ( thời gian đặt trong cơ thể 30 ngày),SOT-PRO-726 ,Mar flow AG,Thụy sỹ

Ống thông Double J ( thời gian đặt trong cơ thể 30 ngày),SOT-PRO-726 ,Mar flow AG,Thụy sỹ
Ống thông niệu quản hai đầu mở ( thời gian đặt trong cơ thể 1 ngày),UC-O-7 ,Mar flow AG,Thụy sỹ

Ống thông niệu quản hai đầu mở ( thời gian đặt trong cơ thể 1 ngày),UC-O-7 ,Mar flow AG,Thụy sỹ
Kim chích xơ,DASH-35-480,Cook,Mỹ

Kim chích xơ,DASH-35-480,Cook,Mỹ
Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .ES1810F,Euromedical S.r.l.

Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .ES1810F,Euromedical S.r.l.
Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .ES1808F,Euromedical S.r.l.

Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .ES1808F,Euromedical S.r.l.
Ống thông (Stent),đường mật,dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .BS1008B,Euromedical S.r.l.

Ống thông (Stent),đường mật,dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .BS1008B,Euromedical S.r.l.
Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .EA1812F,Euromedical S.r.l.

Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .EA1812F,Euromedical S.r.l.
Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .ES2012F,Euromedical S.r.l.

Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .ES2012F,Euromedical S.r.l.
Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .ES1812B,Euromedical S.r.l.

Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .ES1812B,Euromedical S.r.l.
Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .ES2015F,Euromedical S.r.l.

Ống thông (Stent),thực quản dùng đặt trog cơ thể người,model : Niti-S-E,Code .ES2015F,Euromedical S.r.l.