DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 609330   lần

66   khách hàng đang online

Aesculap

KẸP GIỮ XƯƠNG KERN-MINI DÀI 155MM NGÀM RỘNG 7.5MM FO148R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

KẸP GIỮ XƯƠNG KERN-MINI DÀI 155MM NGÀM RỘNG 7.5MM FO148R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC) 
BỘ BANH BỤNG BALFOUR HOÀN CHỈNH BV610R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

BỘ BANH BỤNG BALFOUR HOÀN CHỈNH BV610R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)
KẸP PHẪU TÍCH HARTMANN LOẠI NHỎ DÀI 80MM OF411R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

KẸP PHẪU TÍCH HARTMANN LOẠI NHỎ DÀI 80MM OF411R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)
KẸP MẠCH MÁU DEBAKEY FB520R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

KẸP MẠCH MÁU DEBAKEY FB520R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)
KẸP MẠCH MÁU DEBAKEY FB519R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

KẸP MẠCH MÁU DEBAKEY FB519R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)
KẸP GIỮ XƯƠNG KERN-LANE MŨI 9MM DÀI 330M FO151R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

KẸP GIỮ XƯƠNG KERN-LANE MŨI 9MM DÀI 330M FO151R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC) 
BANH VẾT THƯƠNG KILNER HAI ĐẦU NHỌN/TÙ DÀI 155MM BT005R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

BANH VẾT THƯƠNG KILNER HAI ĐẦU NHỌN/TÙ DÀI 155MM BT005R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)
DỤNG CỤ NẬY XƯƠNG HOHMANN CONG DÀI 285MM RỘNG 34MM FK173R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

DỤNG CỤ NẬY XƯƠNG HOHMANN CONG DÀI 285MM RỘNG 34MM FK173R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)
KẸP MẠCH MÁU CRILE BH177R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

KẸP MẠCH MÁU CRILE BH177R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)
NHÍP PHẪU TÍCH LOẠI CHUẨN THẲNG NGÀM CÓ KHÍA DÀI 250MM BD052R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)

NHÍP PHẪU TÍCH LOẠI CHUẨN THẲNG NGÀM CÓ KHÍA DÀI 250MM BD052R HÃNG SX:AESCULAP (ĐỨC)
ĐẦU CẮT ĐƠN CỰC MINOP ĐƯỜNG KÍNH 2.1mm (GK360R) HÃNG SX: AESCULAP (ĐỨC)

ĐẦU CẮT ĐƠN CỰC MINOP ĐƯỜNG KÍNH 2.1mm (GK360R) HÃNG SX: AESCULAP (ĐỨC)
ĐẦU CẮT ĐƠN CỰC MINOP ĐẦU TÙ ĐƯỜNG KÍNH 1.1mm DÀI 255mm (GK361R) HÃNG SX: AESCULAP (ĐỨC)

ĐẦU CẮT ĐƠN CỰC MINOP ĐẦU TÙ ĐƯỜNG KÍNH 1.1mm DÀI 255mm (GK361R) HÃNG SX: AESCULAP (ĐỨC)
Mạch máu nhân tạo(1108014)Chủng loại: SILVER GRAFT, Hãng sx: Aesculap AG. Đức

Mạch máu nhân tạo(1108014)Chủng loại: SILVER GRAFT, Hãng sx: Aesculap AG. Đức
Mạch máu nhân tạo(1108016)Chủng loại: SILVER GRAFT, Aesculap AG.Đức

Mạch máu nhân tạo(1108016)Chủng loại: SILVER GRAFT, Aesculap AG.Đức
Mạch máu nhân tạo(1102214)Chủng loại: UNI-GRAFT,Aesculap AG.Đức

Mạch máu nhân tạo(1102214)Chủng loại: UNI-GRAFT,Aesculap AG.Đức
Mạch máu nhân tạo(1104527)Chủng loại: UNI-GRAFT,Aesculap AG.Đức

Mạch máu nhân tạo(1104527)Chủng loại: UNI-GRAFT,Aesculap AG.Đức
GIÁ ĐỠ ECCOS CHO HỆ THỐNG CƯA KHOAN PT-ECCOS FIXATION F/MICROSPEED MOTOR CABLE(GB689R),Aesculap AG.

GIÁ ĐỠ ECCOS CHO HỆ THỐNG CƯA KHOAN PT-ECCOS FIXATION F/MICROSPEED MOTOR CABLE(GB689R),Aesculap AG.
KẸP CỐ ĐỊNH ECCOS DÀNH CHO GB266/GB266M,DÀI 50MM-ECCOS FIXATION F/GB266R/GB266M(GB686R),Aesculap AG

KẸP CỐ ĐỊNH ECCOS DÀNH CHO GB266/GB266M,DÀI 50MM-ECCOS FIXATION F/GB266R/GB266M(GB686R),Aesculap AG
KẸP CỐ ĐỊNH ECCOS DÀNH CHO TAY KHOAN DÒNG MICRO-LINE-ECCOS FIXATION F/MICRO-LINE HANDPIECES(GB682R),Aesculap AG

KẸP CỐ ĐỊNH ECCOS DÀNH CHO TAY KHOAN DÒNG MICRO-LINE-ECCOS FIXATION F/MICRO-LINE HANDPIECES(GB682R),Aesculap AG
GIÁ ĐỠ ECCOS CHO HỆ THỐNG CƯA KHOAN PT-ECCOS FIXATION F/GD685(GB587R),Aesculap AG,Đức

GIÁ ĐỠ ECCOS CHO HỆ THỐNG CƯA KHOAN PT-ECCOS FIXATION F/GD685(GB587R),Aesculap AG,Đức
GIÁ ĐỠ ECCOS CHO HỆ THỐNG CƯA KHOAN PT-ECCOS FIXATION F/MICROSPEED UNI MOTORS(GB578R), Aesculap AG

GIÁ ĐỠ ECCOS CHO HỆ THỐNG CƯA KHOAN PT-ECCOS FIXATION F/MICROSPEED UNI MOTORS(GB578R), Aesculap AG
MŨI KHOAN SỌ TỰ DỪNG,ĐK 9/12MM, CHUÔI HUDSON-CRANIAL PERFORATOR 9/12MM HUDSON SHANK(GB302R), Aesculap AG

MŨI KHOAN SỌ TỰ DỪNG,ĐK 9/12MM, CHUÔI HUDSON-CRANIAL PERFORATOR 9/12MM HUDSON SHANK(GB302R), Aesculap AG