DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1573765   lần

50   khách hàng đang online

Aesculap

Trocar, dụng cụ để bịt, Obturator, hàng demo - Model EJ872R + EJ873R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Trocar, dụng cụ để bịt, Obturator, hàng demo - Model EJ872R + EJ873R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Spannfutter, hàng demo - Model GB 422R (NEU) - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Spannfutter, hàng demo - Model GB 422R (NEU) - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Búa Slit, hàng demo - Model KH113R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Búa Slit, hàng demo  - Model KH113R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Tay cầm Shaver, hàng demo - Model GB801R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Tay cầm Shaver, hàng demo - Model GB801R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kéo, hàng demo - Model BC261B - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kéo, hàng demo - Model BC261B - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Phụ kiện máy cưa, Sagittal Saw - Model GB125 - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Phụ kiện máy cưa, Sagittal Saw - Model GB125 - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Phụ kiện máy cưa, Sagital Saw, hàng demo - Model GB129 - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Phụ kiện máy cưa, Sagital Saw, hàng demo - Model GB129 - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kìm Rongeur. hàng demo - Model FF832R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kìm Rongeur. hàng demo - Model FF832R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kìm Punch, hàng demo - Model FO725R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kìm Punch, hàng demo - Model FO725R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kìm Punch, hàng demo - Model FK910 - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kìm Punch, hàng demo - Model FK910 - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kìm Punch, hàng demo - Model FG 824R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kìm Punch, hàng demo - Model FG 824R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kìm Punch, hàng demo - Model FG 823R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kìm Punch, hàng demo - Model FG 823R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kìm Punch , hàng demo - Model FF742R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kìm Punch , hàng demo - Model FF742R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kìm Punch, hàng demo - Model FF724 - Hãng sản xuất Aesculap

Kìm Punch, hàng demo - Model FF724 - Hãng sản xuất Aesculap
Kìm Punch, hàng demo - Model FF720R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kìm Punch, hàng demo - Model FF720R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kìm Punch, hàng demo - Model FF717R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kìm Punch, hàng demo - Model FF717R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

 

Kéo Prep, hàng demo - Model BC687R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kéo Prep, hàng demo - Model BC687R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kéo Preo, hàng demo - Model BC685 R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kéo Preo, hàng demo - Model BC685 R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kéo Prep, hàng demo - Model BC686R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kéo Prep, hàng demo - Model BC686R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Máy khoan điện, hàng demo - Model GB200 - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Máy khoan điện, hàng demo - Model GB200 - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
Kẹp Mini-Line, hàng demo - Model GB381R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

Kẹp  Mini-Line, hàng demo - Model GB381R - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)
MicroLAN, hàng demo - Model GA500 - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)

MicroLAN, hàng demo - Model GA500 - Hãng sản xuất Aesculap (Đức)