DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1570280   lần

105   khách hàng đang online

Nồi hấp cửa trước

Nồi hấp tiệt trùng,2 cửa,500 lít,MST V669,Belimed,Đức

Nồi hấp tiệt trùng,2 cửa,500 lít,MST V669,Belimed,Đức
Máy rửa,vô trùng,290 lít,WD 230,Belimed,Đức

Máy rửa,vô trùng,290 lít,WD 230,Belimed,Đức
Tủ hấp tiệt trùng,8 lít,STE-8L(B),Yongfeng,TQ

Tủ hấp tiệt trùng,8 lít,STE-8L(B),Yongfeng,TQ
Tủ hấp tiệt trùng,SS105,Alops,Korea

Tủ hấp tiệt trùng,SS105,Alops,Korea
Tủ hấp tiệt trùng,SS65,Alops,Korea

Tủ hấp tiệt trùng,SS65,Alops,Korea
Tủ hấp tiệt trùng,SS50,Alops,Korea

Tủ hấp tiệt trùng,SS50,Alops,Korea
Tủ hấp tiệt trùng,SS25,Alops,Korea

Tủ hấp tiệt trùng,SS25,Alops,Korea
TỦ SẤY ,57 LÍT.YCO-010, Gemmy ,Đài Loan

TỦ SẤY ,57 LÍT.YCO-010, Gemmy ,Đài Loan  
Nồi hấp tiệt trùng,2340M,Tuttnauer,Mỹ

Nồi hấp tiệt trùng,2340M,Tuttnauer,Mỹ
Tủ hấp tiệt trùng, HS-4085,Hanshin,Korea

Tủ hấp tiệt trùng, HS-4085,Hanshin,Korea
Nồi hấp tiệt trùng 20 lít,YLT-250A,MEDSOURCE ,Đài loan

Nồi hấp tiệt trùng 20 lít,YLT-250A,MEDSOURCE ,Đài loan
Nồi hấp tiệt trùng 80 lít ,CLASS S-DYM-YK10L ,Yongfeng,TQ

Nồi hấp tiệt trùng 80 lít ,CLASS S-DYM-YK10L  ,Yongfeng,TQ
Nồi hấp tiệt trùng 75 ít ,CLASS N-LMQ.R-4060 ,Yongfeng,TQ

Nồi hấp tiệt trùng 75 ít  ,CLASS N-LMQ.R-4060  ,Yongfeng,TQ
Nồi hấp tiệt trùng 60 lít, ,CLASS S-DYM-YK10L ,Yongfeng,TQ

Nồi hấp tiệt trùng 60 lít, ,CLASS S-DYM-YK10L  ,Yongfeng,TQ
Nồi hấp tiệt trùng 45 lít ,CLASS N-TMQ.R-3250 ,Yongfeng,TQ

Nồi hấp tiệt trùng 45 lít  ,CLASS N-TMQ.R-3250   ,Yongfeng,TQ
Nồi hấp tiệt trùng 30 lít ,CLASS N-TMQ-300E ,Yongfeng,TQ

Nồi hấp tiệt trùng 30 lít ,CLASS N-TMQ-300E ,Yongfeng,TQ
Nồi hấp tiệt trùng ,CLASS N-TMQ.J-2540 ,25 lít ,Yongfeng,TQ

Nồi hấp tiệt trùng  ,CLASS N-TMQ.J-2540 ,25 lít ,Yongfeng,TQ
Nồi hấp tiệt trùng ,CLASS N-EA625-T+,22 lít ,Yongfeng,TQ

Nồi hấp tiệt trùng  ,CLASS N-EA625-T+,22 lít ,Yongfeng,TQ
Nồi hấp tiệt trùng ,CLASS N-AAS-21L ,21 lít,Yongfeng,TQ

Nồi hấp tiệt trùng  ,CLASS N-AAS-21L   ,21 lít,Yongfeng,TQ
Nồi hấp tiệt trùng ,YXQ.DY.250A-II 20 ,20 lít,Yongfeng,TQ

Nồi hấp tiệt trùng  ,YXQ.DY.250A-II 20  ,20 lít,Yongfeng,TQ
Nồi hấp tiệt trùng ,CLASS B-YZM-A-B , 19 lít,Yongfeng,TQ

Nồi hấp tiệt trùng  ,CLASS B-YZM-A-B  , 19 lít,Yongfeng,TQ
Nồi hấp tiệt trùng ,CLASS B-TANDA IIB18 ,18 lít,Yongfeng,TQ

Nồi hấp tiệt trùng  ,CLASS B-TANDA IIB18  ,18 lít,Yongfeng,TQ
  •  [1] 2