DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 612730   lần

57   khách hàng đang online

Vi phẫu

Kẹp vi phẫu De Bakey,thẳng,mũi phẵng,ngàm có răng rộng 1mm,cán tròn,dài 185mm,FM592R,Aesculap,Đức

Kẹp vi phẫu De Bakey,thẳng,mũi phẵng,ngàm có răng rộng 1mm,cán tròn,dài 185mm,FM592R,Aesculap,Đức
Kẹp gắp chỉ vi phẫu - LAZAR MICRO SUTURE FORCEPS 0.8MM 155MM,BD261R,Aesculap,Đức

Kẹp gắp chỉ vi phẫu - LAZAR MICRO SUTURE FORCEPS 0.8MM 155MM,BD261R,Aesculap,Đức
Kẹp vi phẫu thanh quản tip mỏ cá 2mmx230mm D2020 - Orient Medical (TQ)

Kẹp vi phẫu thanh quản tip mỏ cá 2mmx230mm D2020 - Orient Medical (TQ)
Kẹp vi phẫu thanh quản tip mỏ cá 2mmx230mm D2019 - Orient Medical (TQ)

Kẹp vi phẫu thanh quản tip mỏ cá 2mmx230mm D2019 - Orient Medical (TQ)
Kẹp polyp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2018 - Orient Medical (TQ)

Kẹp polyp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2018 - Orient Medical (TQ)
Kẹp polyp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2017 - Orient Medical (TQ)

Kẹp polyp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2017 - Orient Medical (TQ)
Kéo vi phẫu thanh quản hướng lên trên 45 độ 2mmx230mm D2016 - Orient Medical (TQ)

Kéo vi phẫu thanh quản hướng lên trên 45 độ 2mmx230mm D2016 - Orient Medical (TQ)
Kéo vi phẫu thanh quản hướng lên trên 15 độ 2mmx230mm D4015 - Orient Medical (TQ)

Kéo vi phẫu thanh quản hướng lên trên 15 độ 2mmx230mm D4015 - Orient Medical (TQ)
Kéo vi phẫu thanh quản tip cong bên phải 2mmx230mm D2014 - Orient Medical (TQ)

Kéo vi phẫu thanh quản tip cong bên phải 2mmx230mm D2014 - Orient Medical (TQ)
Kéo vi phẫu thanh quản tip cong bên trái 2mmx230mm D2013 - Orient Medical (TQ)

Kéo vi phẫu thanh quản tip cong bên trái 2mmx230mm D2013 - Orient Medical (TQ)
Kéo vi phẫu thanh quản tip thẳng 2mmx230mm D2012 - Orient Medical (TQ)

Kéo vi phẫu thanh quản tip thẳng 2mmx230mm D2012 - Orient Medical (TQ)
Kẹp vi phẫu thanh quản tip tam giác 2mmx230mm D2011 - Orient Medical (TQ)

Kẹp vi phẫu thanh quản tip tam giác 2mmx230mm D2011 - Orient  Medical (TQ)
Kẹp vi phẫu thanh quản tip tam giác 2mmx230mm D2010 - Orient Medical (TQ)

Kẹp vi phẫu thanh quản tip tam giác 2mmx230mm D2010 - Orient Medical (TQ)
Kẹp gắp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2009 - Orient Medical (TQ)

Kẹp gắp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2009 - Orient Medical (TQ)
Kẹp răng cưa vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2008 - Orient Medical (TQ)

Kẹp răng cưa vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2008 - Orient Medical (TQ)
Kẹp sinh thiết vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2007 - Orient Medical (TQ)

Kẹp sinh thiết vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2007 - Orient Medical (TQ)
Kẹp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2006 - Orient Medical (TQ)

Kẹp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2006 - Orient Medical (TQ)
Kẹp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2005 - Orient Medical (TQ)

Kẹp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2005 - Orient Medical (TQ)
Kẹp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2003 - Orient Medical (TQ)

Kẹp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2003 - Orient Medical (TQ)
Kẹp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2002 - Orient Medical (TQ)

Kẹp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2002 - Orient Medical (TQ)
Kẹp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2001 - Orient Medical (TQ)

Kẹp vi phẫu thanh quản 2mmx230mm D2001 - Orient Medical (TQ)
Kìm mang kim vi phẫu, cán mạ vàng, cán tròn, dài 18cm ,25-0276 ,Lawton,Đức

Kìm mang kim vi phẫu, cán mạ vàng, cán tròn, dài 18cm ,25-0276 ,Lawton,Đức
  •  [1] 2