DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1570294   lần

111   khách hàng đang online

Dụng cụ nội soi

DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 33 CM LÕ 2.0 MM MODEL:3320 HÃNG SX: JIANGSU (TQ).

DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 33 CM LÕ 2.0 MM MODEL:3320 HÃNG SX: JIANGSU (TQ).
DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 33 CM LÕ 1.5 MM MODEL:3315 HÃNG SX: JIANGSU (TQ).

DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 33 CM LÕ 1.5 MM MODEL:3315 HÃNG SX: JIANGSU (TQ).
DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 33 CM LÕ 1.2 MM MODEL:3312 HÃNG SX: JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 33 CM LÕ 1.2 MM MODEL:3312 HÃNG SX: JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 33 CM LÕ 1.0 MM MODEL:3310 HÃNG SX: JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 33 CM LÕ 1.0 MM MODEL:3310 HÃNG SX: JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 21 CM LÕ 2.0 MM MODEL:2120 HÃNG SX: JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 21 CM LÕ 2.0 MM MODEL:2120 HÃNG SX: JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 21 CM LÕ 1.5 MM MODEL:2115 HÃNG SX: JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 21 CM LÕ 1.5 MM MODEL:2115 HÃNG SX: JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 21 CM LÕ 1.0 MM MODEL:2110 HÃNG SX: JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ ĐẨY NÚT (KNOT PUSHER) TRONG PHẪU THUẬT NỘI SOI DÀI 21 CM LÕ 1.0 MM MODEL:2110 HÃNG SX: JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI125D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI125D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI125C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI125C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI125B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI125B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI125A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 12.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI125A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI105D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI105D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI105C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI105C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI105B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI105B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI105A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 10.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI105A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI55D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ REN BẢO VỆ MODEL:JI55D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI55B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ BẢO VỆ MODEL:JI55B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI55C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM CÓ REN THƯỜNG MODEL:JI55C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI55A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ NỘI SOI ĐỤC CỠ 5.5MM KIM THƯỜNG MODEL:JI55A HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ CẦN NÂNG TỬ CUNG MODEL:D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ CẦN NÂNG TỬ CUNG MODEL:D HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ CẦN NÂNG TỬ CUNG MODEL:C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ CẦN NÂNG TỬ CUNG MODEL:C HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
DỤNG CỤ CẦN NÂNG TỬ CUNG MODEL:B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

DỤNG CỤ CẦN NÂNG TỬ CUNG MODEL:B HÃNG SX:JIANGSU (TQ)