DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1573744   lần

108   khách hàng đang online

Kính hiển vi phẫu thuật

Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-4C - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-4C - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-4B - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-4B - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-4A - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-4A - Alltion (TQ)
Kính hiển vi đèn khe YZ-5F - Alltion (TQ)

 Kính hiển vi đèn khe YZ-5F - Alltion (TQ)
Kính hiển vi đèn khe YZ-5F1 - Alltion (TQ)

 Kính hiển vi đèn khe YZ-5F1 - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật YZ-20P3 - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật YZ-20P3 - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật YZ-20P - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật YZ-20P - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật YZ-20T9 - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật YZ-20T9 - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật YZ-20T4 - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật YZ-20T4 - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật di động YZ20P5 - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật di động YZ20P5 - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật SOM2000C - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật SOM2000C - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật SOM-2000E - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật SOM-2000E - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật SOM-2000Dx - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật SOM-2000Dx - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-6C - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-6C - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-6B - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-6B - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-3E - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-3E - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-3D - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-3D - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-3C - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-3C - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-3B - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-3B - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-3A - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật ASOM-3A - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật AM-SM-E - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật AM-SM-E - Alltion (TQ)
Kính hiển vi phẫu thuật AM-P7907/08/09 - Alltion (TQ)

Kính hiển vi phẫu thuật AM-P7907/08/09 - Alltion (TQ)
  •  [1] 2 3 4