DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 990566   lần

66   khách hàng đang online

Dụng cụ phẫu thuật

THÌA MÓC NHÃN KHOA OSHER MODEL:M0577 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

THÌA MÓC NHÃN KHOA OSHER MODEL:M0577 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
THÌA NẠO NHÃN KHOA CASTROVIEJO MODEL:M0489 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

THÌA NẠO NHÃN KHOA CASTROVIEJO MODEL:M0489 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
QUE MÓC PHẪU THUẬT PHACO MODEL:M35522 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

QUE MÓC PHẪU THUẬT PHACO MODEL:M35522 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
QUE MÓC PHẪU THUẬT PHACO MODEL:M0567 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

QUE MÓC PHẪU THUẬT PHACO MODEL:M0567 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
QUE MÓC PHẪU THUẬT PHACO MODEL:M35220 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

QUE MÓC PHẪU THUẬT PHACO MODEL:M35220 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
BỘ THÒNG LÒNG THÉP KHÔNG RĨ MODEL:19073 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

BỘ THÒNG LÒNG THÉP KHÔNG RĨ MODEL:19073 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
DỤNG CỤ CẮT IOL LINH HOẠT MODEL:19072 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

DỤNG CỤ CẮT IOL LINH HOẠT MODEL:19072 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
DỤNG CỤ NHÃN KHOA THÒNG LỌNG CẮT IMPLANT MODEL:19068 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

DỤNG CỤ NHÃN KHOA THÒNG LỌNG CẮT IMPLANT MODEL:19068 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA CONG MODEL:917 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA CONG MODEL:917 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA CONG MODEL:8144A HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA CONG MODEL:8144A HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA THẲNG MODEL:8143A HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA THẲNG MODEL:8143A HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA BONN CONG MODEL:8142A HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA BONN CONG MODEL:8142A HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA CONG MODEL:4878A HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA CONG MODEL:4878A HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA THẲNG MODEL:4877A HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA THẲNG MODEL:4877A HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA WESTCOTT-HUGONNIER NỬA CONG CÙN MODEL:11057 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA WESTCOTT-HUGONNIER NỬA CONG CÙN MODEL:11057 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA STEVEN CONG MODEL:18013 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA STEVEN CONG MODEL:18013 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA WESTCOTT-COCHET THẲNG CÙN MODEL:4263 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA WESTCOTT-COCHET THẲNG CÙN MODEL:4263 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA CẮT GÂN SEVRIN-STEVENS CONG CÙN MODEL:4251C HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA CẮT GÂN SEVRIN-STEVENS CONG CÙN MODEL:4251C HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA DOWELL LƯỠI THẲNG NHỌN 12MM MODEL:MC26B HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA DOWELL LƯỠI THẲNG NHỌN 12MM MODEL:MC26B HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA DOWELL LƯỠI DAO NGHIÊNG 45 ĐỘ NHỌN MODEL:MC26 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA DOWELL LƯỠI DAO NGHIÊNG 45 ĐỘ NHỌN MODEL:MC26 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA IRIS WOLFF MODEL:MC19B HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA IRIS WOLFF MODEL:MC19B HÃNG SX:MORIA (PHÁP)
KÉO NHÃN KHOA IRIS PASCHEFF WOLFF MODEL:MC19 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)

KÉO NHÃN KHOA IRIS PASCHEFF WOLFF MODEL:MC19 HÃNG SX:MORIA (PHÁP)