DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1573783   lần

39   khách hàng đang online

Dụng cụ phẫu thuật

DAO PHẪU THUẬT MẮT 2.0MM MODEL:54-1010-G HÃNG SX:UNIQUE TECHNOLOGIES (MỸ)

DAO PHẪU THUẬT MẮT 2.0MM MODEL:54-1010-G HÃNG SX:UNIQUE TECHNOLOGIES (MỸ)
DAO PHẪU THUẬT MẮT 2.85MM MODEL:52-2861-G HÃNG SX:UNIQUE TECHNOLOGIES (MỸ)

DAO PHẪU THUẬT MẮT 2.85MM MODEL:52-2861-G HÃNG SX:UNIQUE TECHNOLOGIES (MỸ)
DỤNG CỤ NONG LỆ ĐAO OPHTACATH MODEL:S1.4131 HÃNG SX:FCI (PHÁP)

DỤNG CỤ NONG LỆ ĐAO OPHTACATH MODEL:S1.4131 HÃNG SX:FCI (PHÁP)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 20D MÀU TÍM MODEL:OI-20M/P HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 20D MÀU TÍM MODEL:OI-20M/P HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 20D MÀU XANH LÁ CÂY MODEL:OI-20M/GN HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 20D MÀU XANH LÁ CÂY MODEL:OI-20M/GN HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 20D MÀU VÀNG MODEL:OI-20M/GD HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 20D MÀU VÀNG MODEL:OI-20M/GD HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 20D MÀUXANH DA TRỜI MODEL:OI-20M/B HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 20D MÀUXANH DA TRỜI MODEL:OI-20M/B HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 20D MÀU ĐEN MODEL:OI-20M HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 20D MÀU ĐEN MODEL:OI-20M HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU ĐỎ MODEL:OI-18M/R HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU ĐỎ MODEL:OI-18M/R HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU TÍM MODEL:OI-18M/P HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU TÍM MODEL:OI-18M/P HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU XANH LÁ CÂY MODEL:OI-18M/GN HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU XANH LÁ CÂY MODEL:OI-18M/GN HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU VÀNG MODEL:OI-18M/GD HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU VÀNG MODEL:OI-18M/GD HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU XANH DƯƠNG MODEL:OI-18M/B HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU XANH DƯƠNG MODEL:OI-18M/B HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU ĐEN MODEL:OI-18M HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 18D MÀU ĐEN MODEL:OI-18M HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 14D MÀU ĐỎ MODEL:OI-14M/R HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 14D MÀU ĐỎ MODEL:OI-14M/R HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 14D MÀU TÍM MODEL:OI-14M/P HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 14D MÀU TÍM MODEL:OI-14M/P HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 14D MÀU XANH DƯƠNG MODEL:OI-14M/B HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 14D MÀU XANH DƯƠNG MODEL:OI-14M/B HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 14D MÀU VÀNG MODEL:OI-14M HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 14D MÀU VÀNG MODEL:OI-14M HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 120D MÀU TÍM MODEL:OI-120M/P HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 120D MÀU TÍM MODEL:OI-120M/P HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 120D MÀU XANH LÁ CÂY MODEL:OI-120M/GN HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 120D MÀU XANH LÁ CÂY MODEL:OI-120M/GN HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 120D MÀU VÀNG MODEL:OI-120M/GD HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 120D MÀU VÀNG MODEL:OI-120M/GD HÃNG SX:OCULAR (MỸ)
KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 120D MÀU XANH DƯƠNG MODEL:OI-120M/B HÃNG SX:OCULAR (MỸ)

KÍNH SOI ĐÁY MẮT MAXFIELD 120D MÀU XANH DƯƠNG MODEL:OI-120M/B HÃNG SX:OCULAR (MỸ)