DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1433828   lần

60   khách hàng đang online

Máy chạy thận nhân tạo

Máy rửa quả lọc thận,Renatron PA 100,Medivators,Mỹ

Máy rửa quả lọc thận,Renatron PA 100,Medivators,Mỹ
Máy rửa quả lọc thận,Renatron PA 100,Medivators.Mỹ

Máy rửa quả lọc thận,Renatron PA 100,Medivators.Mỹ
Máy trộn ,dịch lọc đặm đặc,cho máy chạy thận nhân tạo,Granumix 107S,Fresenius,Đức

Máy trộn ,dịch lọc đặm đặc,cho máy chạy thận nhân tạo,Granumix 107S,Fresenius,Đức
Máy rửa dây lọc thận,JHM-FYAD-II,Jihua,TQ

Máy rửa dây lọc thận,JHM-FYAD-II,Jihua,TQ
Máy lọc nước,cho máy chạy thận,JHTCH-RO/150-1 ,Jihua,TQ

Máy lọc nước,cho máy chạy thận,JHTCH-RO/150-1 ,Jihua,TQ
Ghế, chạy thận,Dialysis Chair,Jihua,TQ

Ghế, chạy thận,Dialysis Chair,Jihua,TQ
Máy rửa, quả lọc thận,JH-FYAD,Jihua,TQ

Máy rửa, quả lọc thận,JH-FYAD,Jihua,TQ
Máy chạy thận, nhân tạo, JHM-2028,Jihua,TQ

Máy chạy thận, nhân tạo, JHM-2028,Jihua,TQ
Máy rửa quả lọc thận,COMPACTII,Meditop,Thái lan

Máy rửa quả lọc thận,COMPACTII,Meditop,Thái lan
Bộ truyền máu, dùng cho lọc thận,BAIN-BL-003,Jihua,TQ

Bộ truyền máu, dùng cho lọc thận,BAIN-BL-003,Jihua,TQ
Quả lọc máu,HEMOCONCENTRATER CX*HC05S.,Terumo,Nhật

Quả lọc máu,HEMOCONCENTRATER CX*HC05S.,Terumo,Nhật
Máy lọc máu Plasauto EZ

Máy lọc máu Plasauto EZ

 Asahi kasei-Nhật

Máy chạy thận nhân tạo Multifiltrate

Máy chạy thận nhân tạo Multifiltrate

 Fresenius-Anh

Máy chạy thận nhân tạo Prismaflex®

Máy chạy thận nhân tạo Prismaflex®

 Gambro-Đức

Máy chạy thận nhân tạo Med-tech Hãng SX:ASAHI KASEI RURARAY MEDICAL (Nhật Bản)

Máy chạy thận nhân tạo Med-tech

Hãng SX:ASAHI KASEI RURARAY MEDICAL (Nhật Bản)

Máy chạy thận nhân tạo AK-96

Máy chạy thận nhân tạo  AK-96

Gambro-Thụy Điển

Máy chạy thận nhân tạo Surdial

Máy chạy thận nhân tạo Surdial

Nippo-Nhật