DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1287686   lần

98   khách hàng đang online

Monitor

MONITOR THEO DÕI DẤU HIỆU SINH TỒN BỆNH NHÂN MODEL:BPM-190 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)

MONITOR THEO DÕI DẤU HIỆU SINH TỒN BỆNH NHÂN MODEL:BPM-190 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)
MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-770 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-770 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)
MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1000 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1000 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)
MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1010 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1010 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)
MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1200 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1200 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)

Máy theo dõi bệnh nhân,l Vitapia 7000K,Trismed,Hàn quốc

Máy theo dõi bệnh nhân,l Vitapia 7000K,Trismed,Hàn quốc
Màn hình theo dõi bệnh nhân 15in JPD-800B - Jumper (TQ)

Màn hình theo dõi bệnh nhân 15in JPD-800B - Jumper (TQ)
Màn hình theo dõi bệnh nhân 12.1in JPD-800B - Jumper (TQ)

Màn hình theo dõi bệnh nhân 12.1in JPD-800B - Jumper (TQ)
Màn hình dùng trong phẫu thuật E190S4E - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình dùng trong phẫu thuật E190S4E - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình dùng trong phẫu thuật E240FEE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình dùng trong phẫu thuật E240FEE - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình dùng trong phẫu thuật E270HBE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình dùng trong phẫu thuật E270HBE - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình dùng trong phẫu thuật E270FBE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình dùng trong phẫu thuật E270FBE - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình dùng trong phẫu thuật E260FBE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình dùng trong phẫu thuật E260FBE - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt D190S4E (MA) / D190S4E (MLH) - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt D190S4E (MA) / D190S4E (MLH) - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt 150EX - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt 150EX - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt 170EX - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt 170EX - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt D190S4E (MA) - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt D190S4E (MA) - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt D213U8B (CCPL-2M) - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt D213U8B (CCPL-2M) - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt R270HBE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt R270HBE - Kostec (Hàn Quốc)
Monitor trung tâm,CNS9601K,Nihonkonden,Nhật

Monitor trung tâm,CNS9601K,Nihonkonden,Nhật
Máy theo dõi trạng thái bênh nhân,CARESCAPE B650,GE,Mỹ

Máy theo dõi trạng thái bênh nhân,CARESCAPE B650,GE,Mỹ
Máy theo dõi trạng thái bênh nhân,DASH 2500,GE,Mỹ

Máy theo dõi trạng thái bênh nhân,DASH 2500,GE,Mỹ
  •  [1] 2 3