DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1573782   lần

40   khách hàng đang online

Máy thử thị lực

Bảng thử thị lực điện tử,PLC-8000,Potec,Korea

Bảng thử thị lực điện tử,PLC-8000,Potec,Korea
Máy thử thị lực,CP-770,Marco,Nhật

Máy thử thị lực,CP-770,Marco,Nhật
Máy đo thị lực đục thủy tinh thể YZ-53 - Shanghai Link (TQ)

Máy đo thị lực đục thủy tinh thể YZ-53 - Shanghai Link (TQ)
Biểu đồ kiểm tra thị lực VAC-04 - Shanghai Link (TQ)

Biểu đồ kiểm tra thị lực VAC-04 - Shanghai Link (TQ)
Biểu đồ kiểm tra thị lực VAC-03 - Shanghai Link (TQ)

Biểu đồ kiểm tra thị lực VAC-03 - Shanghai Link (TQ)
Biểu đồ kiểm tra thị lực VAC-02 - Shanghai Link (TQ)

Biểu đồ kiểm tra thị lực VAC-02 - Shanghai Link (TQ)
Biểu đồ kiểm tra thị lực VAC-01 - Shanghai Link (TQ)

Biểu đồ kiểm tra thị lực VAC-01 - Shanghai Link (TQ)
Biểu đồ kiểm tra thị lực gần NVC-03 - Shanghai Link (TQ)

Biểu đồ kiểm tra thị lực gần NVC-03 - Shanghai Link (TQ)
Biểu đồ kiểm tra thị lực gần NVC-02 - Shanghai Link (TQ)

Biểu đồ kiểm tra thị lực gần NVC-02 - Shanghai Link (TQ)
Biểu đồ kiểm tra thị lực gần NVC-01 - Shanghai Link (TQ)

Biểu đồ kiểm tra thị lực gần NVC-01 - Shanghai Link (TQ)
Máy kiểm tra thị lực gần NV-100 - Shanghai Link (TQ)

Máy kiểm tra thị lực gần NV-100 - Shanghai Link (TQ)
Máy chiếu biểu đồ LCD LCP-300 - Shanghai Link (TQ)

Máy chiếu biểu đồ LCD LCP-300 - Shanghai Link (TQ)
Máy chiếu biểu đồ LCD LCP-200 - Shanghai Link (TQ)

Máy chiếu biểu đồ LCD LCP-200 - Shanghai Link (TQ)
Máy chiếu biểu đồ LCD LCP-100 - Shanghai Link (TQ)

Máy chiếu biểu đồ LCD LCP-100 - Shanghai Link (TQ)
Máy chiếu biểu đồ dạng gương ACP-1000 - Shanghai Link (TQ)

Máy chiếu biểu đồ dạng gương ACP-1000 - Shanghai Link (TQ)
Máy chiếu biểu đồ tự động ACP-350 - Shanghai Link (TQ)

Máy chiếu biểu đồ tự động ACP-350 - Shanghai Link (TQ)
Máy chiếu biểu đồ tự động ACP-300 - Shanghai Link (TQ)

Máy chiếu biểu đồ tự động ACP-300 - Shanghai Link (TQ)
Máy chiếu biểu đồ tự động ACP-200 - Shanghai Link (TQ)

Máy chiếu biểu đồ tự động ACP-200 - Shanghai Link (TQ)
Máy chiếu thử thị lực,CP-40,Takagi Seiko Co.,Ltd,Nhật

Máy chiếu thử thị lực,CP-40,Takagi Seiko Co.,Ltd,Nhật
Bộ test,dùng để kiểm tra tặt mù mầu ở mắt,ISH-002,Inami,Nhật bản

Bộ test,dùng để kiểm tra tặt mù mầu ở mắt,ISH-002,Inami,Nhật bản
Máy thử thị lực,BL-3,Bolan,TQ

Máy thử thị lực,BL-3,Bolan,TQ
Máy thử thị lực,BL-2,Bolan,TQ

Máy thử thị lực,BL-2,Bolan,TQ
  •  [1] 2