DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1433804   lần

47   khách hàng đang online

Máy sốc tim

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ EM DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0364 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ EM DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0364 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0363 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0363 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG PHỤ CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0362 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG PHỤ CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0362 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ EM DÙNG MỘT LẦN DÒNG PHỤ CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0361 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ EM DÙNG MỘT LẦN DÒNG PHỤ CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0361 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI KÈM ỐNG THỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0265-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI KÈM ỐNG THỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0265-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ SƠ SINH DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0261-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ SƠ SINH DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0261-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0260-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG MỘT LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0260-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ SƠ SINH DÙNG NHIỀU LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0263-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ TRẺ SƠ SINH DÙNG NHIỀU LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES R,E MODEL:8000-0263-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG NHIỀU LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES M,R,E MODEL:8000-0262-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐƯỜNG THỞ NGƯỜI LỚN DÙNG NHIỀU LẦN DÒNG CHÍNH CHO MÁY SỐC TIM SERIES M,R,E MODEL:8000-0262-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
CÁP ĐO SPO2 DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES DÀI 3M MODEL:8000-0293 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)

CÁP ĐO SPO2 DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES DÀI 3M MODEL:8000-0293 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)
CÁP ĐO SPO2 DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES DÀI 1.2M MODEL:8000-0298 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)

CÁP ĐO SPO2 DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES DÀI 1.2M MODEL:8000-0298 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)
TAY ĐÁNH ĐIỆN CỰC DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES MODEL:8000-1010-01 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)

TAY ĐÁNH ĐIỆN CỰC DÀNH CHO MÁY SỐC TIM R SERIES MODEL:8000-1010-01 HÃNG SX: ZOLL (MỸ)
CÁP THỬ CHO MIẾNG DÁN CPR UNI-PADZ MODEL:8900-000268 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

CÁP THỬ CHO MIẾNG DÁN CPR UNI-PADZ MODEL:8900-000268 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
VALI PELICAN CHUYÊN DỤNG CHO MÁY SỐC TIM AED PLUS MODEL:8000-0836-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

VALI PELICAN CHUYÊN DỤNG CHO MÁY SỐC TIM AED PLUS MODEL:8000-0836-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
BALO CỨU HỘ CHO MÁY SỐC TIM POWERHEART G3 G5 MODEL:XRMAED011A HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

BALO CỨU HỘ CHO MÁY SỐC TIM POWERHEART G3 G5 MODEL:XRMAED011A HÃNG SX:ZOLL (MỸ)
MIẾNG DÁN HUẤN LUYỆN NGƯỜI LỚN CÓ ICPR CHO MÁY POWERHEART AED G5 MODEL:XTRPAD005A HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)

MIẾNG DÁN HUẤN LUYỆN NGƯỜI LỚN CÓ ICPR CHO MÁY POWERHEART AED G5 MODEL:XTRPAD005A HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)
MIẾNG DÁN HUẤN LUYỆN NGƯỜI LỚN CHO MÁY POWERHEART AED G5 MODEL:XTRPAD004A HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)

MIẾNG DÁN HUẤN LUYỆN NGƯỜI LỚN CHO MÁY POWERHEART AED G5 MODEL:XTRPAD004A HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)
MÁY HUẤN LUYỆN POWERHEART AED G5 TRAINER KÈM MIẾNG DÁN CPR MODEL:190-5020-002 HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)

MÁY HUẤN LUYỆN POWERHEART AED G5 TRAINER KÈM MIẾNG DÁN CPR MODEL:190-5020-002 HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)
MÁY HUẤN LUYỆN POWERHEART AED G5 TRAINER KÈM MIẾNG DÁN NGƯỜI LỚN MODEL:190-5020-001 HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)

MÁY HUẤN LUYỆN POWERHEART AED G5 TRAINER KÈM MIẾNG DÁN NGƯỜI LỚN MODEL:190-5020-001 HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)
MIẾNG DÁN HUẤN LUYỆN NGƯỜI LỚN CHO MÁY POWERHEART AED G3 MODEL:9035-005 HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)

MIẾNG DÁN HUẤN LUYỆN NGƯỜI LỚN CHO MÁY POWERHEART AED G3 MODEL:9035-005 HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MÁY POWERHEART AED G3 PRO MODEL:9145-301 HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY POWERHEART AED G3 PRO MODEL:9145-301 HÃNG SX:CARDIAC SCIENCE (MỸ)
MÔ HÌNH CẤP CỨU AED CPR-D MODEL:8000-0834-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)

MÔ HÌNH CẤP CỨU AED CPR-D MODEL:8000-0834-01 HÃNG SX:ZOLL (MỸ)