DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 610565   lần

67   khách hàng đang online

Nội thất bệnh viện

Giường bệnh chỉnh bằng điện - Model EBED5 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng điện - Model EBED5 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng điện - Model EBED4 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng điện - Model EBED4 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng điện - Model EBED3 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng điện - Model EBED3 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng điện - Model EBED2 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng điện - Model EBED2 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng điện - Model EBEB1 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng điện - Model EBEB1 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF013 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF013 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF012 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF012 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF011 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF011 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF100 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF100 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF009 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF009 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF008 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF008 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF007 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF007 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF006 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF006 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF005 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF005 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF004 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF004 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF003 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model  SF003 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF002 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model  SF002 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF 001 - Hãng sản xuẩt Jiangsu (TQ)

Giường bệnh chỉnh bằng cơ - Model SF 001 - Hãng sản xuẩt Jiangsu (TQ)
Cẩu nâng bệnh nhân dạng bánh xe và tập đi bằng điện - Model 03AE - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Cẩu nâng bệnh nhân dạng bánh xe và tập đi bằng điện - Model 03AE - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Xe đẩy thức ăn - Model FD1 - Hãng sản xuát Josanmedico (HQ)

Xe đẩy thức ăn - Model FD1 - Hãng sản xuát Josanmedico (HQ)
Xe đẩy chất thải - Model DBC - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Xe đẩy chất thải - Model DBC - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)
Bàn niêm phong - Model SST01 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)

Bàn niêm phong - Model SST01 - Hãng sản xuất Josanmedico (HQ)