DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1533880   lần

45   khách hàng đang online

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi DSM300

Kính hiển vi soi nổi DSM300

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi DSM200

Kính hiển vi soi nổi DSM200

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi DSM100

Kính hiển vi soi nổi DSM100

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi GEM300

Kính hiển vi soi nổi GEM300

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi GEM200

Kính hiển vi soi nổi GEM200

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi GEM100

Kính hiển vi soi nổi GEM100

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi HSM500

Kính hiển vi soi nổi HSM500

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi HSM400

Kính hiển vi soi nổi HSM400

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi HSM300

Kính hiển vi soi nổi HSM300

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi HSM100

Kính hiển vi soi nổi  HSM100

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi XTL6745

Kính hiển vi soi nổi XTL6745

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi XTL6445

Kính hiển vi soi nổi XTL6445

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi ZOOM630

Kính hiển vi soi nổi ZOOM630

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi ZOOM1020

Kính hiển vi soi nổi ZOOM1020

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi ZOOM645

Kính hiển vi soi nổi ZOOM645

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi ZOOM460

Kính hiển vi soi nổi ZOOM460

Kozo-TQ

Kính hiển vi soi nổi SX-45

Kính hiển vi soi nổi SX-45  (Bench Stand)

Vision-Anh

Kính hiển vi soi nổi Lentis

Kính hiển vi soi nổi Lentis

Vision-Anh

Kính hiển vi soi nổi SMT1-Tritech Research-Mỹ

Kính hiển vi soi nổi SMT1-Tritech Research-Mỹ
Kính hiển vi soi nổi SBX-V ZMS-002

Kính hiển vi soi nổi SBX-V ZMS-002
Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi soi nổi