DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1573782   lần

40   khách hàng đang online

Monitor

PIN CHO MONITOR MARQUETTE DASH 2500 MODEL:2023227-001 HÃNG SX:OSI MEDICAL (MỸ)

PIN CHO MONITOR MARQUETTE DASH 2500 MODEL:2023227-001 HÃNG SX:OSI MEDICAL (MỸ)
MONITOR THEO DỖI DẤU HIỆU SINH TỒN MODEL: CONNEX 6700 HÃNG SX: WELCHALLYN (MỸ)

MONITOR THEO DỖI DẤU HIỆU SINH TỒN MODEL: CONNEX 6700 HÃNG SX: WELCHALLYN (MỸ)
MONITOR THEO DỖI DẤU HIỆU SINH TỒN MODEL: MM1 HÃNG SX: MEDIBLUE (MỸ)

MONITOR THEO DỖI DẤU HIỆU SINH TỒN MODEL: MM1 HÃNG SX: MEDIBLUE (MỸ)
MONITOR THEO DỖI DẤU HIỆU SINH TỒN MODEL: MM3 HÃNG SX: MEDIBLUE (MỸ)

MONITOR THEO DỖI DẤU HIỆU SINH TỒN MODEL: MM3 HÃNG SX: MEDIBLUE (MỸ)
MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐA THÔNG SỐ MODEL: BLU15+ HÃNG SX: MEDIBLU (MỸ)

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐA THÔNG SỐ MODEL: BLU15+ HÃNG SX: MEDIBLU (MỸ)
MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐA THÔNG SỐ MODEL: BLU12+ HÃNG SX: MEDIBLU (MỸ)

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐA THÔNG SỐ MODEL: BLU12+ HÃNG SX: MEDIBLU (MỸ)
MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐA THÔNG SỐ MODEL: BLU12 HÃNG SX: MEDIBLU (MỸ)

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN ĐA THÔNG SỐ MODEL: BLU12 HÃNG SX: MEDIBLU (MỸ)
MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL: MM12 HÃNG SX: MEDIBLU (MỸ)

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL: MM12 HÃNG SX: MEDIBLU (MỸ)
Màn hình M800FEH - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình M800FEH - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình M700FEH - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình M700FEH - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình M650F4H - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình M650F4H - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình M550FEH - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình M550FEH - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình M470FEH - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình M470FEH - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình M420FEH - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình M420FEH - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình đánh giá lâm sàng R190S4E - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình đánh giá lâm sàng R190S4E - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình đánh giá lâm sàng R240FEE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình đánh giá lâm sàng R240FEE - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình đánh giá lâm sàng R270FBE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình đánh giá lâm sàng R270FBE - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình chẩn đoán MODALION D213Q5E (MCP-2M) - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình chẩn đoán MODALION D213Q5E (MCP-2M) - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình chẩn đoán CALION D201U8B (CMS-2M) - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình chẩn đoán CALION D201U8B (CMS-2M) - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình chẩn đoán CALION D213Q5E (CMJ-3M) - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình chẩn đoán CALION D213Q5E (CMJ-3M) - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình chẩn đoán MODALION D213U5E (MCP-2M) - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình chẩn đoán MODALION D213U5E (MCP-2M) - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình chẩn đoán CALION D213U8B (CCP-2M) - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình chẩn đoán CALION D213U8B (CCP-2M) - Kostec (Hàn Quốc)