DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1559151   lần

314   khách hàng đang online

HÓA CHẤT

Hóa chất huyết học,Meril,Ấn độ

Hóa chất huyết học,Meril,Ấn độ
Que thử,nhanh,Acon,Mỹ

Que thử,nhanh,Acon,Mỹ
Sinh phẩm chuẩn đoán,Onsite,California Test Kits (CTK),USA

Sinh phẩm chuẩn đoán,Onsite,California Test Kits (CTK),USA
Hoa chất sinh học phân tử,KIT SHPT ,Biobasic INC,Canada

Hoa chất sinh học phân tử,KIT  SHPT ,Biobasic INC,Canada
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 14,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 14,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 13,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 13,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 12,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 12,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 11,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 11,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 10,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 10,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 9,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 9,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 8,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 8,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 7,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 7,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 6,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 6,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 5,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 5,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 4,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 4,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 3,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 3,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 2,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 2,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 1,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ

MÔI TRƯỜNG NUÔI CẤY VI SINH,Phần 1,Hãng Titan Biotech - Ấn Độ
Hóa chất sinh hóa ,Coming,TQ

Hóa chất sinh hóa ,Coming,TQ
Hóa chất huyết học ,Coming,TQ

Hóa chất huyết học ,Coming,TQ
Hóa chất sinh hóa INMESCO – ĐỨC

Hóa chất sinh hóa INMESCO – ĐỨC
Hóa chất huyết học INMESCO – ĐỨC

Hóa chất huyết học INMESCO – ĐỨC
  •  [1] 2