DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1559155   lần

298   khách hàng đang online

Vật tư tiêu hao bằng thủy tinh

Ống chia chất lỏng 17 đầu thủy tinh H17 - FiveStar (TQ)

Ống chia chất lỏng 17 đầu thủy tinh H17 - FiveStar (TQ)
Ống chia chất lỏng 13 đầu thủy tinh H13 - FiveStar (TQ)

Ống chia chất lỏng 13 đầu thủy tinh H13 - FiveStar (TQ)
Ống chia chất lỏng 12 đầu thủy tinh H12 - FiveStar (TQ)

Ống chia chất lỏng 12 đầu thủy tinh H12 - FiveStar (TQ)
Ống chia chất lỏng 11 đầu thủy tinh H11 - FiveStar (TQ)

Ống chia chất lỏng 11 đầu thủy tinh H11 - FiveStar (TQ)
Ống chia chất lỏng 9 đầu thủy tinh H9 - FiveStar (TQ)

Ống chia chất lỏng 9 đầu thủy tinh H9 - FiveStar (TQ)
Ống chia chất lỏng 5 đầu thủy tinh H5 - FiveStar (TQ)

Ống chia chất lỏng 5 đầu thủy tinh H5 - FiveStar (TQ)
Ống chia chất lỏng 4 đầu thủy tinh H4 - FiveStar (TQ)

Ống chia chất lỏng 4 đầu thủy tinh H4 - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 120ml (y tế) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 120ml (y tế) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 100ml (y tế) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 100ml (y tế) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 50ml (y tế) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 50ml (y tế) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 30ml (y tế) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 30ml (y tế) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 20ml (y tế) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 20ml (y tế) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 10ml (y tế) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 10ml (y tế) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 5ml (y tế) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 5ml (y tế) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 2ml (y tế) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 2ml (y tế) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 1ml (y tế) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 1ml (y tế) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 1000ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 1000ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 500ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 500ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 400ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 400ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 300ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 300ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 250ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 250ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)
Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 200ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)

Bơm thủy tinh đầu trượt kim loại 200ml (công nghiệp) - FiveStar (TQ)