DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 579059   lần

38   khách hàng đang online

Thiết bị Tai-Mũi-Họng

Máy xông khí dung,loại đứng,cho 3 người,XCN7 extreme,Chammed,Korea

Máy xông khí dung,loại đứng,cho 3 người,XCN7 extreme,Chammed,Korea
Máy nội soi tai mũi họng,XU1,Chammed co., ltd,Korea

Máy nội soi tai mũi họng,XU1,Chammed co., ltd,Korea
Máy nội soi tai mũi họng,XU2,Chammed Co., ltd,Korea

Máy nội soi tai mũi họng,XU2,Chammed Co., ltd,Korea
Bộ kiến soi tai thú y vet I – (Riester – Đức)

Bộ kiến soi tai thú y vet I – (Riester – Đức)
Kiến soi tai phẫu thuật thú y ri-scope® XL3.5V No.10542 – (Riester – Đức)

Kiến soi tai phẫu thuật thú y ri-scope® XL3.5V No.10542 – (Riester – Đức)
Kiến soi tai phẫu thuật thú y ri-scope® HL2.5V No.10541 – (Riester – Đức)

Kiến soi tai phẫu thuật thú y ri-scope® HL2.5V No.10541 – (Riester – Đức)
Bộ âm thoa III, No. 5142 – (Riester – Đức)

Bộ âm thoa III, No. 5142 – (Riester – Đức)
Bộ âm thoa II, No. 5141 – (Riester – Đức)

Bộ âm thoa II, No. 5141 – (Riester – Đức)
Bộ âm thoa I, No. 5140 – (Riester – Đức)

Bộ âm thoa I, No. 5140 – (Riester – Đức)
Âm thoa thép có đế, kẹp có thể tháo rời, No. 5175 – (Riester – Đức)

Âm thoa thép có đế, kẹp có thể tháo rời, No. 5175 – (Riester – Đức)
Âm thoa thép có đế, No. 5174 – (Riester – Đức)

Âm thoa thép có đế, No. 5174 – (Riester – Đức)
Âm thoa thép không có kẹp, có đế, No. 5173 – (Riester – Đức)

Âm thoa thép không có kẹp, có đế, No. 5173 – (Riester – Đức)
Âm thoa thép không có kẹp No. 5172 – (Riester – Đức)

Âm thoa thép không có kẹp No. 5172 – (Riester – Đức)
Âm thoa nhôm không có kẹp No. 5171 – (Riester – Đức)

Âm thoa nhôm không có kẹp No. 5171 – (Riester – Đức)
Âm thoa thép không có kẹp No. 5170 – (Riester – Đức)

Âm thoa thép không có kẹp No. 5170 – (Riester – Đức)
Âm thoa nhôm không có kẹp No. 5169 – (Riester – Đức)

Âm thoa nhôm không có kẹp No. 5169 – (Riester – Đức)
Âm thoa thép không có kẹp No. 5168 – (Riester – Đức)

Âm thoa thép không có kẹp No. 5168 – (Riester – Đức)
Âm thoa nhôm không có kẹp No. 5167 – (Riester – Đức)

Âm thoa nhôm không có kẹp No. 5167 – (Riester – Đức)
Âm thoa thép không có kẹp No. 5166 – (Riester – Đức)

Âm thoa thép không có kẹp No. 5166 – (Riester – Đức)
Âm thoa nhôm có kẹp No. 5165 – (Riester – Đức)

Âm thoa nhôm có kẹp No. 5165 – (Riester – Đức)
Âm thoa thép có kẹp No. 5164 – (Riester – Đức)

Âm thoa thép có kẹp No. 5164 – (Riester – Đức)
Âm thoa thép có kẹp No. 5163 – (Riester – Đức)

Âm thoa thép có kẹp No. 5163 – (Riester – Đức)