DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1570281   lần

106   khách hàng đang online

Thiết bị Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng

MÁY ÁP LỰC CƠ HỌC MODEL:VENAFLOW ELITE HÃNG SX: DJO (MỸ)

MÁY ÁP LỰC CƠ HỌC MODEL:VENAFLOW ELITE HÃNG SX: DJO (MỸ)
BAO CHI ĐÙI CỦA MÁY BƠM HƠI ÁP LỰC NGẮT QUÃNG KENDALL SCD EXPRESS SLEEVES MODEL:73011 HÃNG SX: CARDINAL HEALTH (MỸ)

BAO CHI ĐÙI CỦA MÁY BƠM HƠI ÁP LỰC NGẮT QUÃNG KENDALL SCD EXPRESS SLEEVES MODEL:73011 HÃNG SX: CARDINAL HEALTH (MỸ)
Thiết bị phục hồi chức năng bằng điện với tốc độ châm - Model 2-KD-JZB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thiết bị phục hồi chức năng bằng điện với tốc độ châm - Model 2-KD-JZB  - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Cầu thang tập luyện vật lý trị liệu phục hồi chức năng - Model 2-YB-XFT - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Cầu thang tập luyện vật lý trị liệu phục hồi chức năng - Model 2-YB-XFT - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Thanh song song vật lý trị liệu cho trẻ em - Model PHG-YB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thanh song song vật lý trị liệu cho trẻ em - Model PHG-YB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Thiết bị tập luyện dáng đi để phục hồi chức năng đi bộ - Model 2-YB-PHG - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thiết bị tập luyện dáng đi để phục hồi chức năng đi bộ - Model 2-YB-PHG - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Thiết bị hỗ trợ đi bộ và phục hồi chức năng - Model 2-YB-FBQ - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thiết bị hỗ trợ đi bộ và phục hồi chức năng - Model 2-YB-FBQ - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Thiết bị tập phục hồi chức năng leo cầu thang - Model CTS-YB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thiết bị tập phục hồi chức năng leo cầu thang - Model CTS-YB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Máy chạy bộ tập phục hồi chức năng tốc độ chậm - Model 4-HDP - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Máy chạy bộ tập phục hồi chức năng tốc độ chậm - Model 4-HDP - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Máy chạy bộ tâp phục hồi chức năng - Model 01-HDP - Háng sản xuất Changzhou (TQ)

Máy chạy bộ tâp phục hồi chức năng - Model 01-HDP - Háng sản xuất  Changzhou (TQ)
Thang tập phục hồi chức năng đi bộ - Model 1-YB-PHG - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thang tập phục hồi chức năng đi bộ - Model 1-YB-PHG - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Thiết bị tập phục hồi chức năng dáng đi - Model 0-YB- JZB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thiết bị tập phục hồi chức năng dáng đi - Model 0-YB- JZB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Thiết bị tập phục hồi chức năng tập đi - Model 1-YB-JZB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thiết bị tập phục hồi chức năng tập đi - Model 1-YB-JZB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Thiết bị tập luyện dáng đi phục hồi chức năng - Model 3-YB-JZB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thiết bị tập luyện dáng đi phục hồi chức năng - Model 3-YB-JZB  - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Khung đi bộ phục hồi chức năng chân - Model 1-YB-FBQ - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Khung đi bộ phục hồi chức năng chân - Model 1-YB-FBQ - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Thiết bị phục hồi chức năng chân - Robot nâng đầu và chân - Model 9-TM-KXZFK - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thiết bị phục hồi chức năng chân - Robot nâng đầu và chân - Model 9-TM-KXZFK  - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Thang tập vật lý trị liệu - Model 1-YB-XFT - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thang tập vật lý trị liệu - Model 1-YB-XFT - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Máy tập luyện dáng đi để phục hồi chức năng đi bộ - Model 5-YB-JZB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Máy tập luyện dáng đi để phục hồi chức năng đi bộ - Model 5-YB-JZB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Thiết bị phục hồi chức năng cho liệt nửa người bằng điện - Modle 4-YB-JZB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Thiết bị phục hồi chức năng cho liệt nửa người bằng điện - Modle 4-YB-JZB - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Máy tập đi bộ phục hồi chức năng - Model 1-YB-JZB-5 - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)

Máy tập đi bộ phục hồi chức năng - Model 1-YB-JZB-5 - Hãng sản xuất Changzhou (TQ)
Thiết bị tập phục hồi chức năng khớp cỗ chân - Model DDXLH02 - Hãng sản xuẩt Jiangsu (TQ)

Thiết bị tập phục hồi chức năng khớp cỗ chân - Model DDXLH02 - Hãng sản xuẩt Jiangsu (TQ)
Thiết bị phục hồi chức năng cho khớp gối - Model DDXLX01 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Thiết bị phục hồi chức năng cho khớp gối - Model DDXLX01 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)