DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1571982   lần

47   khách hàng đang online

Phụ kiện máy sốc tim

PIN THAY THẾ CHO MÁY SỐC TIM AED MEDTRONIC LIFEPAK 500 MODEL:3005380-026 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY SỐC TIM AED MEDTRONIC LIFEPAK 500 MODEL:3005380-026 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MÁY THỞ PURITAN BENNET 560 MODEL:PT00053439 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY THỞ PURITAN BENNET 560 MODEL:PT00053439 HÃNG SX:MEDTRONIC (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MÁY TRUYÊN DỊCH ALARIS MEDICAL MODEL:TC10010920REV01 HÃNG SX:B&D (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY TRUYÊN DỊCH ALARIS MEDICAL MODEL:TC10010920REV01 HÃNG SX:B&D (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MÁY TAO OXY INVACARE XPO 110 XPO2 HÃNG SX:INVACARE (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY TAO OXY INVACARE XPO 110 XPO2 HÃNG SX:INVACARE (MỸ)
BO MẠCH CHỦ XỬ LÝ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM100 MODEL:DFM100T HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)

BO MẠCH CHỦ XỬ LÝ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM100 MODEL:DFM100T HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)
BO MẠCH CHỦ ĐIỀU TRỊ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM100 MODEL:DFM100H HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)

BO MẠCH CHỦ ĐIỀU TRỊ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM100 MODEL:DFM100H HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)
BO MẠCH CHỦ XỬ LÝ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM100 MODEL:SOMOMAP3530 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)

BO MẠCH CHỦ XỬ LÝ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM100 MODEL:SOMOMAP3530 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)
BO MẠCH CHỦ XỬ LÝ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM100 MODEL:BATT01 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)

BO MẠCH CHỦ XỬ LÝ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM100 MODEL:BATT01 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)
BO MẠCH CHỦ XỬ LÝ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM100 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)

BO MẠCH CHỦ XỬ LÝ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM100 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN SURESIGNS VS3 VM3 VM8 V24E MODEL:DR202 HÃNG SX:PHILIPS (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN SURESIGNS VS3 VM3 VM8 V24E MODEL:DR202 HÃNG SX:PHILIPS (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MX400 MX550 MP5 MP5SC MODEL:M4605A HÃNG SX:PHILIPS (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MX400 MX550 MP5 MP5SC MODEL:M4605A HÃNG SX:PHILIPS (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN INTELLIVUE MX40 MODEL:989803174131 HÃNG SX:PHILIPS (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN INTELLIVUE MX40 MODEL:989803174131 HÃNG SX:PHILIPS (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MÁY SIÊU ÂM EPIQ 7C MODEL:453561904971 HẪNG SX:PHILIPS (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY SIÊU ÂM EPIQ 7C MODEL:453561904971 HẪNG SX:PHILIPS (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MÁY SIÊU ÂM PHILIPS MODEL:453561882773 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY SIÊU ÂM PHILIPS MODEL:453561882773 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ) 
PIN THAY THẾ CHO MÁY THỞ TRILOGY EVO EV300 MODEL:1127889 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY THỞ TRILOGY EVO EV300 MODEL:1127889 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MÁY THỞ HAMILTON C2 C3 MODEL:102-003098-503 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY THỞ HAMILTON C2 C3 MODEL:102-003098-503 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ) 
PIN THAY THẾ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS MRX MODEL:M3538A HÃNG SX:PHILIPS (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS MRX MODEL:M3538A HÃNG SX:PHILIPS (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN PHILIPS GOLDWAY MODEL:LI3S200A HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN PHILIPS GOLDWAY MODEL:LI3S200A HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM-100 MODEL: M6482 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY SỐC TIM PHILIPS EFFICIA DFM-100 MODEL: M6482 HÃNG SX: PHILIPS (MỸ)
PIN THAY THẾ CHO MONITOR MODEL:LCS-2012NK HÃNG SX:NIHON KOHDEN (NHẬT BẢN)

PIN THAY THẾ CHO MONITOR MODEL:LCS-2012NK HÃNG SX:NIHON KOHDEN (NHẬT BẢN)
PIN THAY THẾ CHO MÁY SỐC TIM MODEL:SB-710P HÃNG SX:NIHON KOHDEN (NHẬT BẢN)

PIN THAY THẾ CHO MÁY SỐC TIM MODEL:SB-710P HÃNG SX:NIHON KOHDEN (NHẬT BẢN)
PIN THAY THẾ CHO MÁY HỖ TRỢ TÂM THẤT CH-VAD MODEL:421333 HÃNG SX: CH BIOMEDICAL (MỸ)

PIN THAY THẾ CHO MÁY HỖ TRỢ TÂM THẤT CH-VAD MODEL:421333 HÃNG SX: CH BIOMEDICAL (MỸ)