DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1570282   lần

102   khách hàng đang online

Bộ dụng cụ Phẩu Thuật

Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc (33 món) - Vitreoretinal Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)

Bộ dụng cụ phẫu thuật dịch kính võng mạc (33 món) - Vitreoretinal Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)
Bộ dụng cụ mổ thể thuỷ tinh ngoài bao ( 32 món) - Capsular Cataract Extraction Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)

Bộ dụng cụ mổ thể thuỷ tinh ngoài bao ( 32 món) - Capsular Cataract Extraction Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)
Bộ dụng cụ mổ tạo hình (25 món) - Oculoplastic Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)

Bộ dụng cụ mổ tạo hình ( 25 món) - Oculoplastic Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)
Bộ dụng cụ mổ quặm/ sụp mi/ tạo mi - Blepharoplasty Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)

Bộ dụng cụ mổ quặm/ sụp mi/ tạo mi - Blepharoplasty Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)
Bộ dụng cụ mổ lệ mũi - DCR Set - Hãng sản xuất Cilita ( Nga)

Bộ dụng cụ mổ lệ mũi - DCR Set - Hãng sản xuất Cilita ( Nga)
Bộ dụng cụ mổ Lasik ( 14 món) - Lasik Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)

Bộ dụng cụ mổ Lasik ( 14 món) - Lasik Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)
Bộ dụng cụ mổ lác ( 27 món) - Strabismus Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)

Bộ dụng cụ mổ lác (  27 món) - Strabismus Set  - Hãng sản xuất Cilita (Nga)
Bộ dụng cụ mổ Glocom ( 30 món ) - Glaucoma Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)

Bộ dụng cụ mổ Glocom ( 30 món ) - Glaucoma Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)
Bộ dụng cụ mổ chắp ( 14 món) - Chalazion Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)

Bộ dụng cụ mổ chắp ( 14 món) - Chalazion Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)
Bộ dụng cụ ghép giác mạc lớp sau ( 20 món) - PLK Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)

Bộ dụng cụ ghép giác mạc lớp sau ( 20 món) - PLK Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)
Bộ dụng cụ mổ mộng ( 13 món)- Pterygium Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)

Bộ dụng cụ mổ mộng ( 13 món)- Pterygium Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)
Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco 30 món - Phaco Set - Hãng sản xuất Cilita (Nga)

Bộ dụng cụ phẫu thuật Phaco 30 món - Phaco Set -  Hãng sản xuất Cilita (Nga)