DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1570292   lần

127   khách hàng đang online

Tủ lạnh - Tủ đông

Tủ đông nhà xác / Tủ lạnh tử thi (MR-CP/CE Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông nhà xác / Tủ lạnh tử thi (MR-CP/CE Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông -164°C (MR-DF-ZW Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -164°C (MR-DF-ZW Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông -152°C (MR-DF-UW Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -152°C (MR-DF-UW Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông -135°C (MR-DF-LW Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -135°C (MR-DF-LW Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -105°C (MR-DF-MW Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -105°C (MR-DF-MW Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông Plasma / Blast -86°C (MR-DF-HWB258) (LabFreez – TQ)

Tủ đông Plasma / Blast -86°C (MR-DF-HWB258) (LabFreez – TQ)
Tủ đông -86°C (LFZ-86W Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -86°C (LFZ-86W Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông -86°C (MR-DF-HW Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -86°C (MR-DF-HW Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông -86°C (LFZ-86L Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -86°C (LFZ-86L Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông -86°C (MR-DF-N86 Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -86°C (MR-DF-N86 Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông phòng thí nghiệm -65°C (LFZ-60W Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông phòng thí nghiệm -65°C (LFZ-60W Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông -65°C (MR-HV60 Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -65°C (MR-HV60 Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông -65°C (LFZ-60L Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -65°C (LFZ-60L Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông -65°C (MR-DF-N60 Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -65°C (MR-DF-N60 Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông -25/-30/-40°C (MR-HV25/30/40 Series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông -25/-30/-40°C (MR-HV25/30/40 Series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông & tủ lạnh 2~8°C / -40°C (MR-DF-FL253) (LabFreez – TQ)

Tủ đông & tủ lạnh 2~8°C / -40°C (MR-DF-FL253) (LabFreez – TQ)
Tủ đông phòng thí nghiệm -40°C (LFZ-40U series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông phòng thí nghiệm -40°C (LFZ-40U series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông phòng thí nghiệm -40°C (LF-DW40 series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông phòng thí nghiệm -40°C (LF-DW40 series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông phòng thí nghiệm -30°C (LFZ-30U series) (LabFreez – TQ)

Tủ đông phòng thí nghiệm -30°C (LFZ-30U series) (LabFreez – TQ)
Tủ đông phòng thí nghiệm -25°C/-30°C (LabFreez – TQ)

Tủ đông phòng thí nghiệm -25°C/-30°C (LabFreez – TQ)
Tủ lạnh bảo quản máu LFZ-BKA series (LabFreez – TQ)

Tủ lạnh bảo quản máu LFZ-BKA series (LabFreez – TQ)
Tủ lạnh bảo quản máu LFZ-BK series (LabFreez – TQ)

Tủ lạnh bảo quản máu LFZ-BK series (LabFreez – TQ)
  •  [1] 2