DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1570293   lần

109   khách hàng đang online

Nẹp hàm mặt và đầu sọ Facial plates

Vis cố định,O19006,Osteonic Co., Ltd - Korea

Vis cố định,O19006,Osteonic Co., Ltd - Korea
Vis cố định.M20L06.Osteonic Co., Ltd - Korea

Vis cố định.M20L06.Osteonic Co., Ltd - Korea
Vis cố định.F15004,Osteonic Co., Ltd - Korea

Vis cố định.F15004,Osteonic Co., Ltd - Korea
Nep cố định,OST310M06,Osteonic Co., Ltd - Korea

Nep cố định,OST310M06,Osteonic Co., Ltd - Korea
Nẹp cố định,OLD310MA4, Osteonic Co., Ltd - Korea

Nẹp cố định,OLD310MA4, Osteonic Co., Ltd - Korea
Nẹp cố định,OLD310LS4,Osteonic Co., Ltd - Korea

Nẹp cố định,OLD310LS4,Osteonic Co., Ltd - Korea
Nẹp cố định,OPL208D04,Osteonic Co., Ltd,Korea

Nẹp cố định,OPL208D04,Osteonic Co., Ltd,Korea
Nep hàm mặt,dạng lưới,203mm x 203mm,213-1621,Osteomed,Mỹ

Nep hàm mặt,dạng lưới,203mm x 203mm,213-1621,Osteomed,Mỹ
Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2.0, chất liệu Titan,25-550-04-91,KLS Martin,Đức

Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2.0, chất liệu Titan,25-550-04-91,KLS Martin,Đức
Nẹp mặt thẳng 40 lỗ cho vít 2.0, chất liệu Titan,25-550-40-09,KLS Martin,Đức

Nẹp mặt thẳng 40 lỗ cho vít 2.0, chất liệu Titan,25-550-40-09,KLS Martin,Đức
Nẹp mặt thẳng 20 lỗ dùng cho vít xương đk 2.0mm ,cấy ghép trong cơ thể người, titan,I2020-025-310,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc

Nẹp mặt thẳng 20 lỗ dùng cho vít xương đk 2.0mm ,cấy ghép trong cơ thể người, titan,I2020-025-310,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc
Nẹp cằm 4 lỗ dùng cho vít đk 2.0mm,cấy ghép trong cơ thể người, titan,CH2004-490-306,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc,

Nẹp cằm 4 lỗ dùng cho vít đk 2.0mm,cấy ghép trong cơ thể người, titan,CH2004-490-306,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc,
Nẹp sọ não chữ C 8 lỗ, dùng vít xương đk 1.5mm, cấy ghép trong cơ thể người, titan, C1508-355-205,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc

Nẹp sọ não chữ C 8 lỗ, dùng vít xương đk 1.5mm, cấy ghép trong cơ thể người, titan, C1508-355-205,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc
Nẹp xương hàm thẳng 16 lỗ, dùng vít xương đk 2.3mm ,cấy ghép trong cơ thể người, titan,,I2316-030-315,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc

Nẹp xương hàm thẳng 16 lỗ, dùng vít xương đk 2.3mm ,cấy ghép trong cơ thể người, titan,,I2316-030-315,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc
Nẹp xương hàm thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn dùng vít xương đk 2.3mm,cấy ghép trong cơ thể người, titan,2304-115-315,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc

Nẹp xương hàm thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn dùng vít xương đk 2.3mm,cấy ghép trong cơ thể người, titan,2304-115-315,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc
Vít xương hàm đk 2.3mmx7mm, cấy ghép trong cơ thể người, titan,OSS-T2307,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc

Vít xương hàm đk 2.3mmx7mm, cấy ghép trong cơ thể người, titan,OSS-T2307,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc
Vít xương mặt đk 2.0mmx6mm,titan, OSS-T2006,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc

Vít xương mặt đk 2.0mmx6mm,titan, OSS-T2006,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc
Lưới titanium 1017(TA) (Jiangsu IDEAL – TQ)

Lưới titanium 1017(TA) (Jiangsu IDEAL – TQ)