DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 514132   lần

17   khách hàng đang online

Phụ kiện dao mổ điện

Tay dao điều khiển chân ,sử dụng nhièu lần,8mm,15-030-01R,Bismed,pakistan

Tay dao điều khiển chân ,sử dụng nhièu lần,8mm,15-030-01R,Bismed,pakistan
Tay dao điều khiển chân tay,sử dụng nhiều lần,15-030-01R,Bismed,pakistan

Tay dao điều khiển chân tay,sử dụng nhiều lần,15-030-01R,Bismed,pakistan
Tay dao điều khiển chân tay,sử dụng 1 lần,4cm,15-020-01S,Bismed,pakistan

Tay dao điều khiển chân tay,sử dụng 1 lần,4cm,15-020-01S,Bismed,pakistan
Tay dao, điều khiển công tắc tay,sử dụng 1 lần,15-010-02S,Bismed,pakistan

Tay dao, điều khiển công tắc tay,sử dụng 1 lần,15-010-02S,Bismed,pakistan
Tay dao điều khiển ,công tắc tay ,sử dụng 1 lần,15-010-01S,Bismed,pakistan

Tay dao điều khiển ,công tắc tay ,sử dụng 1 lần,15-010-01S,Bismed,pakistan
Kẹp lưỡng cục,rửa vết thương,chuẩn châu Âu,20cm,11-010-20IR,Bismed,pakistan

Kẹp lưỡng cục,rửa vết thương,chuẩn châu Âu,20cm,11-010-20IR,Bismed,pakistan
Kẹp lưỡng cực,McPherson,đầu góc,10.5cm,04-012-10,Bismed,pakistan

Kẹp lưỡng cực,McPherson,đầu góc,10.5cm,04-012-10,Bismed,pakistan
Kẹp lưỡng cực,Jeweller,đầu góc,11.5cm,04-022-11,Bismed,pakistan

Kẹp lưỡng cực,Jeweller,đầu góc,11.5cm,04-022-11,Bismed,pakistan
Kẹp lưỡng cực, Jasen Bayonet ,18cm,05-130-18,Bismed,pakistan

Kẹp lưỡng cực, Jasen Bayonet ,18cm,05-130-18,Bismed,pakistan
Kẹp lưỡng cực,Cushing 18cm,05-090-18,Bismed,pakistan

Kẹp lưỡng cực,Cushing 18cm,05-090-18,Bismed,pakistan
Kẹp lưỡng cực,Bayonet,không dính,18cm,06-110-18NS, Bismed,pakistan

Kẹp lưỡng cực,Bayonet,không dính,18cm,06-110-18NS, Bismed,pakistan
Kẹp lưỡng cực,Bayonet,đầu hướng lên,16 cm,04-112-16,Bismed,pakistan

Kẹp lưỡng cực,Bayonet,đầu hướng lên,16 cm,04-112-16,Bismed,pakistan
Kẹp lưỡng cực,Adson,với cáp 12cm,01-040-12SUC,Bismed,pakistan

Kẹp lưỡng cực,Adson,với cáp 12cm,01-040-12SUC,Bismed,pakistan
Kẹp lưỡng cực,Adson 12cm,04-040-12,Bismed,pakistan

Kẹp lưỡng cực,Adson 12cm,04-040-12,Bismed,pakistan
Kéo đơn cực,thẳng 33cm, 21-021-33D,Bismed,pakistan

Kéo đơn cực,thẳng 33cm, 21-021-33D,Bismed,pakistan
Kéo ,đơn cực thẳng,33 cm,21-020-33D,Bismed,pakistan

Kéo ,đơn cực thẳng,33 cm,21-020-33D,Bismed,pakistan
Cáp lưỡng cực, đầu nối chuẩn Mỹ,sử dụng 1 lần,14-010-00SU,Bismed,pakistan

Cáp lưỡng cực, đầu nối chuẩn Mỹ,sử dụng 1 lần,14-010-00SU,Bismed,pakistan
Cáp lưỡng cực,đầu nối chuẩn châu Âu,sử dụng 1 lần,14-020-00SU,Bismed,pakistan

Cáp lưỡng cực,đầu nối chuẩn châu Âu,sử dụng 1 lần,14-020-00SU,Bismed,pakistan
Điện cực ,thòng lọng,Trafford,trục 10mm,dài 130mm,19-360-01TR, Bismed,pakistan

Điện cực ,thòng lọng,Trafford,trục 10mm,dài 130mm,19-360-01TR, Bismed,pakistan
Điện cực, thòng lọng, tiết diện nhỏ,trục 10mm,dài 130mm,19-340-02LP,Bismed,pakistan

Điện cực, thòng lọng, tiết diện nhỏ,trục 10mm,dài 130mm,19-340-02LP,Bismed,pakistan
Điẹn cực,thòng lọng,tiêu chuẩn,trục 10mm,dài 130mm, 19-330-02L,Bismed,pakistan

Điẹn cực,thòng lọng,tiêu chuẩn,trục 10mm,dài 130mm, 19-330-02L,Bismed,pakistan
Điện cực, thòng lọng,thanh T,trục 20x10mm, 19-310-02T,Bismed,pakistan

Điện cực, thòng lọng,thanh T,trục 20x10mm, 19-310-02T,Bismed,pakistan
  •  [1] 2