DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 500228   lần

8   khách hàng đang online

Kính hiển vi sinh học

Kính hiển vi,có thể kết nối camera,CX31,olympus,Nhật

Kính hiển vi,có thể kết nối camera,CX31,olympus,Nhật
Kính hiển vi 2 mắt,PB-3320,Gemmy,Đài loan

Kính hiển vi 2 mắt,PB-3320,Gemmy,Đài loan
Kính hiển vi sinh học XJB300

Kính hiển vi sinh học XJB300

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số LCD900

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số LCD900 

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số LCD200

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số LCD200

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số LCD100

Kính hiển vi sinh học  kỹ thuật số LCD100

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD700

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD700

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD400

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD400

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD300

Kính hiển vi sinh học kỹ thuật số XJD300

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJC200

Kính hiển vi sinh học XJC200

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJC100

Kính hiển vi sinh học XJC100

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XS-60

Kính hiển vi sinh học XS-60

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XS-50

Kính hiển vi sinh học XS-50

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XS-40

Kính hiển vi sinh học XS-40

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XS-30

Kính hiển vi sinh học XS-30

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XS-20

Kính hiển vi sinh học XS-20

Kozo-TQ

Kính hiển vi sịnh học XS-10

Kính hiển vi sịnh học XS-10

Kozo - TQ

Kính hiển vi sinh học XJS900

Kính hiển vi sinh học XJS900

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJS800

Kính hiển vi sinh học XJS800

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJS700

Kính hiển vi sinh học XJS700

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJS600

Kính hiển vi sinh học XJS600

Kozo-TQ

Kính hiển vi sinh học XJS500

Kính hiển vi sinh học XJS500

Kozo-TQ

  •  [1] 2