DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 464877   lần

9   khách hàng đang online

Phụ kiện ECG

Cable nguồn monitor,Greatmade,TQ

Cable nguồn monitor,Greatmade,TQ
Cable monitor,Greatmade,TQ

Cable monitor,Greatmade,TQ
Kontron ECG cable

Kontron ECG cable

APK-TQ

Fukuda Electrocardiography Cables A3014-EE0

Fukuda Electrocardiography Cables      A3014-EE0

APK-TQ

Kenz Electrocardiography Cable A3005-EE0

Kenz Electrocardiography Cable      A3005-EE0

APK-TQ

Adult Limb Clip A2610-EZ1

Adult Limb Clip      A2610-EZ1

APK-TQ

Adult Disposable electrode A-DE-02

Adult Disposable electrode A-DE-02

APK-TQ

Adult Suction Pump A2417-EZ1

Adult Suction Pump A2417-EZ1

APK-TQ

Adult Suction Pump A2417-EZ4

Adult Suction Pump A2417-EZ4

APK-TQ

Pediatric Suction Pump A2417-EZ3

Pediatric Suction Pump A2417-EZ3

APK-TQ

ECG IBP sock connector A0111-B03

ECG IBP sock connector     A0111-B03

APK-TQ

Non-invasive ECG Sock connector A0111-B02

Non-invasive ECG Sock connector  A0111-B02

APK-TQ

Dolphin Extension Cables A0414-C01

Dolphin Extension Cables  A0414-C01

APK-TQ

Mindray Adult Finger Sensor A1318-SA105PV

Mindray Adult Finger Sensor      A1318-SA105PV

APK-TQ