DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 545281   lần

26   khách hàng đang online

Monitor

Máy theo dõi bệnh nhân,l Vitapia 7000K,Trismed,Hàn quốc

Máy theo dõi bệnh nhân,l Vitapia 7000K,Trismed,Hàn quốc
Màn hình theo dõi bệnh nhân 15in JPD-800B - Jumper (TQ)

Màn hình theo dõi bệnh nhân 15in JPD-800B - Jumper (TQ)
Màn hình theo dõi bệnh nhân 12.1in JPD-800B - Jumper (TQ)

Màn hình theo dõi bệnh nhân 12.1in JPD-800B - Jumper (TQ)
Màn hình dùng trong phẫu thuật E190S4E - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình dùng trong phẫu thuật E190S4E - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình dùng trong phẫu thuật E240FEE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình dùng trong phẫu thuật E240FEE - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình dùng trong phẫu thuật E270HBE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình dùng trong phẫu thuật E270HBE - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình dùng trong phẫu thuật E270FBE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình dùng trong phẫu thuật E270FBE - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình dùng trong phẫu thuật E260FBE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình dùng trong phẫu thuật E260FBE - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt D190S4E (MA) / D190S4E (MLH) - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt D190S4E (MA) / D190S4E (MLH) - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt 150EX - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt 150EX - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt 170EX - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt 170EX - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt D190S4E (MA) - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt D190S4E (MA) - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt D213U8B (CCPL-2M) - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt D213U8B (CCPL-2M) - Kostec (Hàn Quốc)
Màn hình phiên bản đặc biệt R270HBE - Kostec (Hàn Quốc)

Màn hình phiên bản đặc biệt R270HBE - Kostec (Hàn Quốc)
Monitor trung tâm,CNS9601K,Nihonkonden,Nhật

Monitor trung tâm,CNS9601K,Nihonkonden,Nhật
Máy theo dõi trạng thái bênh nhân,CARESCAPE B650,GE,Mỹ

Máy theo dõi trạng thái bênh nhân,CARESCAPE B650,GE,Mỹ
Monitor theo dõi bệnh nhân,Infinity Vista XL,Dräger,Đức

Monitor theo dõi bệnh nhân,Infinity Vista XL,Dräger,Đức
Monitor trung tâm ,CS-5000,Andromeda,USA

Monitor trung tâm ,CS-5000,Andromeda,USA
Monitor ,VT-900,Andromeda,USA

Monitor ,VT-900,Andromeda,USA
Monitor ,NOVA 3D,Andromeda,USA

Monitor ,NOVA 3D,Andromeda,USA
Monitor ,NOVA 3M,Andromeda,USA

Monitor ,NOVA 3M,Andromeda,USA
Monitor ,NOVA 2D,Andromeda,USA

Monitor ,NOVA 2D,Andromeda,USA
  •  [1] 2 3