DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 489201   lần

18   khách hàng đang online

Kính hiển vi khám mắt

Thấu kính phi cầu - Shanghai Link (TQ)

Thấu kính phi cầu - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe xách tay KJ5S1 - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe xách tay KJ5S1 - Shanghai Link (TQ)
Bộ tách chùm tia kính hiển vi - Shanghai Link (TQ)

Bộ tách chùm tia kính hiển vi - Shanghai Link (TQ)
Bộ tách chùm tia đèn khe - Shanghai Link (TQ)

Bộ tách chùm tia đèn khe - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-6 - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-6 - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-4 - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-4 - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-3 - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-3 - Shanghai Link (TQ)
Tấm đèn khe - Shanghai Link (TQ)

Tấm đèn khe - Shanghai Link (TQ)
Tấm kim loại - Shanghai Link (TQ)

Tấm kim loại - Shanghai Link (TQ)
Thị kính - Shanghai Link (TQ)

Thị kính - Shanghai Link (TQ)
Bộ lọc hổ phách - Shanghai Link (TQ)

Bộ lọc hổ phách - Shanghai Link (TQ)
Bộ lọc vàng - Shanghai Link (TQ)

Bộ lọc vàng - Shanghai Link (TQ)
Modul bộ lọc vàng - Shanghai Link (TQ)

Modul bộ lọc vàng - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-390H - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-390H - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-350DC - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-350DC - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-350S/SL-350/SL-350Image System - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-350S/SL-350/SL-350Image System - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-280S/SL-280/SL-280Image System - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-280S/SL-280/SL-280Image System - Shanghai Link (TQ)
Đèn khe SL-200 - Shanghai Link (TQ)

Đèn khe SL-200 - Shanghai Link (TQ)
Kính hiển vi đèn khe SLM-3 - Alltion (TQ)

Kính hiển vi đèn khe SLM-3 - Alltion (TQ)
Kính hiển vi đèn khe SLM-2 - Alltion (TQ)

Kính hiển vi đèn khe SLM-2 - Alltion (TQ)
Kính hiển vi đèn khe SLM-1 - Alltion (TQ)

Kính hiển vi đèn khe SLM-1 - Alltion (TQ)
Đèn khe YZ-5E2 - Alltion (TQ)

 Đèn khe YZ-5E2 - Alltion (TQ)
  •  [1] 2 3 4