DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 1359627   lần

71   khách hàng đang online

THIẾT BỊ Y TẾ

MÁY GHI ÂM TƯƠNG TÁC CHO HÌNH NỘM DIỄN TẬP CỨU HỘ CỨU NẠN SHOUTBOX MODEL:959512 HÃNG SX:RUTH LEE (ANH QUỐC)

MÁY GHI ÂM TƯƠNG TÁC CHO HÌNH NỘM DIỄN TẬP CỨU HỘ CỨU NẠN SHOUTBOX MODEL:959512 HÃNG SX:RUTH LEE (ANH QUỐC)
QUẠT THỔI KHÍ DÙNG TRONG CỨU HỘ CỨU NẠN PPV DÙNG XĂNG MODEL:GF210 HÃNG SX:RAMFAN (MỸ)

QUẠT THỔI KHÍ DÙNG TRONG CỨU HỘ CỨU NẠN PPV DÙNG XĂNG MODEL:GF210 HÃNG SX:RAMFAN (MỸ)
GHẾ NHA KHOA GẤP GỌN MODEL:895 HÃNG SX:JIANGSU (TQ)

GHẾ NHA KHOA GẤP GỌN MODEL:895 HÃNG SX:JIANGSU (TQ)
PIN THAY THẾ CHO MÁY ĐIỆN TIM MODEL:ECG-1150/1250/9620 HÃNG SX:NIHON KOHDEN (NHẬT BẢN)

PIN THAY THẾ CHO MÁY ĐIỆN TIM  MODEL:ECG-1150/1250/9620 HÃNG SX:NIHON KOHDEN (NHẬT BẢN)
PIN THAY THẾ CHO MÁY ĐIỆN TIM CARDIMAX 2 MODEL:FX-8100 FX-8200 HÃNG SX:FUKUDA (NHẬT BẢN)

PIN THAY THẾ CHO MÁY ĐIỆN TIM CARDIMAX 2 MODEL:FX-8100 FX-8200 HÃNG SX:FUKUDA (NHẬT BẢN)
BĂNG GHIM ĐI KÈM DỤNG CỤ KHÂU NỐI TỰ ĐỘNG MỔ MỞ CỠ 100MM MODEL:PS9LCR100G HÃNG SX:PURPLE SURGICAL (MỸ)

BĂNG GHIM ĐI KÈM DỤNG CỤ KHÂU NỐI TỰ ĐỘNG MỔ MỞ CỠ 100MM  MODEL:PS9LCR100G  HÃNG SX:PURPLE SURGICAL (MỸ)
BĂNG GHIM ĐI KÈM DỤNG CỤ KHÂU NỐI TỰ ĐỘNG MỔ MỞ CỠ 100MM MODEL:PS9LCR100B HÃNG SX:PURPLE SURGICAL (MỸ)

BĂNG GHIM ĐI KÈM DỤNG CỤ KHÂU NỐI TỰ ĐỘNG MỔ MỞ CỠ 100MM  MODEL:PS9LCR100B  HÃNG SX:PURPLE SURGICAL (MỸ)
BĂNG GHIM ĐI KÈM DỤNG CỤ KHÂU NỐI TỰ ĐỘNG MỔ MỞ CỠ 60MM MODEL:PS9LCR860B HÃNG SX:PURPLE SURGICAL (MỸ)

BĂNG GHIM ĐI KÈM DỤNG CỤ KHÂU NỐI TỰ ĐỘNG MỔ MỞ CỠ 60MM MODEL:PS9LCR860B HÃNG SX:PURPLE SURGICAL (MỸ)
BĂNG GHIM ĐI KÈM DỤNG CỤ KHÂU NỐI TỰ ĐỘNG MỔ MỞ CỠ 80MM MODEL:PS9LCR80G HÃNG SX:PURPLE SURGICAL (MỸ)

BĂNG GHIM ĐI KÈM DỤNG CỤ KHÂU NỐI TỰ ĐỘNG MỔ MỞ CỠ 80MM MODEL:PS9LCR80G HÃNG SX:PURPLE SURGICAL (MỸ)
BĂNG GHIM ĐI KÈM DỤNG CỤ KHÂU NỐI TỰ ĐỘNG MỔ MỞ CỠ 80MM MODEL:PS9LCR80B HÃNG SX:PURPLE SURGICAL (MỸ)

BĂNG GHIM ĐI KÈM DỤNG CỤ KHÂU NỐI TỰ ĐỘNG MỔ MỞ CỠ 80MM MODEL:PS9LCR80B HÃNG SX:PURPLE SURGICAL (MỸ)
DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH LƯỚI THOÁT VỊ CÓ KÈM GHIM TỰ TIÊU MODEL:STRAP25R HÃNG SX:ETHICON (MỸ)

DỤNG CỤ CỐ ĐỊNH LƯỚI THOÁT VỊ CÓ KÈM GHIM TỰ TIÊU MODEL:STRAP25R HÃNG SX:ETHICON (MỸ)
BÓNG KÉO SỎI 3 KÊNH MODEL:B-V232P-A HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)

BÓNG KÉO SỎI 3 KÊNH MODEL:B-V232P-A HÃNG SX:OLYMPUS (NHẬT BẢN)
TAY CẦM VỎ BIPOLAR MODEL:13-1646SI HÃNG SX:ACKERMANN (ĐỨC)

TAY CẦM VỎ BIPOLAR MODEL:13-1646SI HÃNG SX:ACKERMANN (ĐỨC)
LƯỠI BÀO XƯƠNG LV ARTHROSS MODEL:UFR-20-13-40 HÃNG SX:ENDOVISION (HÀN QUỐC)

LƯỠI BÀO XƯƠNG LV ARTHROSS MODEL:UFR-20-13-40 HÃNG SX:ENDOVISION (HÀN QUỐC)
LƯỠI BÀO XƯƠNG LV ARTHROSS MODEL:UFR-20-08-29 HÃNG SX:ENDOVISION (HÀN QUỐC)

LƯỠI BÀO XƯƠNG LV ARTHROSS MODEL:UFR-20-08-29 HÃNG SX:ENDOVISION (HÀN QUỐC)
LƯỠI BÀO XƯƠNG LV ARTHROSS MODEL:UFR-20-13-35 HÃNG SX:ENDOVISION (HÀN QUỐC)

LƯỠI BÀO XƯƠNG LV ARTHROSS MODEL:UFR-20-13-35 HÃNG SX:ENDOVISION (HÀN QUỐC)
MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 8.0MM MODEL:KRR080 HÃNG SX:CONMED (MỸ)

MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 8.0MM MODEL:KRR080 HÃNG SX:CONMED (MỸ)
MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 8.5MM MODEL:KRR085 HÃNG SX:CONMED (MỸ)

MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 8.5MM MODEL:KRR085 HÃNG SX:CONMED (MỸ)
MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 9.0MM MODEL:KRR0950 HÃNG SX:CONMED (MỸ)

MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 9.0MM MODEL:KRR0950 HÃNG SX:CONMED (MỸ)
MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 9.5MM MODEL:KRR095 HÃNG SX:CONMED (MỸ)

MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 9.5MM MODEL:KRR095 HÃNG SX:CONMED (MỸ)
MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 12MM MODEL:KRR120 HÃNG SX:CONMED (MỸ)

MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 12MM MODEL:KRR120 HÃNG SX:CONMED (MỸ)
MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 10MM MODEL:KRR100 HÃNG SX:CONMED (MỸ)

MŨI KHOAN XƯƠNG INFINITY ĐƯỜNG KÍNH 10MM MODEL:KRR100 HÃNG SX:CONMED (MỸ)