DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 546401   lần

32   khách hàng đang online

Sklar – Mỹ

Bộ dụng cụ nha khoa cơ bản 04 món 98-1481 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ nha khoa cơ bản 04 món 98-1481 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ nạo răng Gracey curettes 09 món 98-1479 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ nạo răng Gracey curettes 09 món 98-1479 - Sklar (Mỹ)
Bộ kìm nhổ răng 11 món 98-1478 - Sklar (Mỹ)

Bộ kìm nhổ răng 11 món 98-1478 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ thăm dò nha khoa 16 món 98-1477 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ thăm dò nha khoa 16 món 98-1477 - Sklar (Mỹ)
Bộ nhíp nha khoa 14 món 98-1476 - Sklar (Mỹ)

Bộ nhíp nha khoa 14 món 98-1476 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ mở ngực II, 08 món 98-1047 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ mở ngực II, 08 món 98-1047 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ mở ngực I, 46 món 98-1045 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ mở ngực I, 46 món 98-1045 - Sklar (Mỹ)
Bộ đường rò thông nối ĐM-TM (AV fistula) 42 món 98-1041 - Sklar (Mỹ)

Bộ đường rò thông nối ĐM-TM (AV fistula) 42 món 98-1041 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ tĩnh mạch 10 món 98-1059 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ tĩnh mạch 10 món 98-1059 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ mổ tim cơ bản 58 món 98-1057 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ mổ tim cơ bản 58 món 98-1057 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ mổ tim Pacemaker 30 món 98-1043 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ mổ tim Pacemaker 30 món 98-1043 - Sklar (Mỹ)
Kẹp mạch máu Rochester Pean, thẳng, dài 18,4 cm,17 – 2472,Sklar,Mỹ

Kẹp mạch máu Rochester Pean, thẳng, dài 18,4 cm,17 – 2472,Sklar,Mỹ
Kẹp mạch máu Rochester Pean, cong, dài, 18,4 cm,17 – 2272,Sklar – Mỹ

Kẹp mạch máu Rochester Pean, cong, dài, 18,4 cm,17 – 2272,Sklar – Mỹ
Kẹp cầm máu, Kelly cong, dài 140 mmm,17 – 2155,Sklar – Mỹ

Kẹp cầm máu, Kelly cong, dài 140 mmm,17 – 2155,Sklar – Mỹ
Kẹp Mixter 7”,17 – 1772,Sklar – Mỹ

Kẹp Mixter 7”,17 – 1772,Sklar – Mỹ
Kéo cắt chỉ , cán vàng, gập góc dài 130mm,16 – 2800,Sklar – Mỹ

Kéo cắt chỉ , cán vàng, gập góc dài 130mm,16 – 2800,Sklar – Mỹ
Kéo Mayo cong dài 160mm,15 – 2567,Sklar – Mỹ

Kéo Mayo cong dài 160mm,15 – 2567,Sklar – Mỹ
Kéo phẫu tích thẳng Mayo dài 160mm,15 – 1567,Sklar – Mỹ

Kéo phẫu tích thẳng Mayo dài 160mm,15 – 1567,Sklar – Mỹ
Kéo Littauer Stich dài 140mm,15 – 1355,Sklar – Mỹ

Kéo Littauer Stich dài 140mm,15 – 1355,Sklar – Mỹ
Kéo phẫu thuật thẳng đầu nhon / tù dài 140 mm,14 – 2055,Sklar – Mỹ

Kéo phẫu thuật thẳng đầu nhon / tù dài 140 mm,14 – 2055,Sklar – Mỹ
Kéo phẫu thuật thẳng đầu nhọn / nhọn dài 140mm,13 – 1055,Sklar – Mỹ

Kéo phẫu thuật thẳng đầu nhọn / nhọn dài 140mm,13 – 1055,Sklar – Mỹ
kéo băng , vòng lớn, dài 8”,11 – 1060,Sklar – Mỹ

kéo băng , vòng lớn, dài 8”,11 – 1060,Sklar – Mỹ