DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 546401   lần

36   khách hàng đang online

Sklar – Mỹ

Bộ dụng cụ cắt amidan 21 món 98-1036 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ cắt amidan 21 món 98-1036 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ cắt da cơ bản 43 món 98-1058 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ cắt da cơ bản 43 món 98-1058 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ cắt da cơ bản 09 món 98-1015 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ cắt da cơ bản 09 món 98-1015 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ nạo chân răng 14 món 98-1500 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ nạo chân răng 14 món 98-1500 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ tháo chỉ 06 món 98-1499 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ tháo chỉ 06 món 98-1499 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ nâng xoang 10 món 98-1498 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ nâng xoang 10 món 98-1498 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ nha khoa Cement (Crown) 07 món 98-1497 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ nha khoa Cement (Crown) 07 món 98-1497 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ nha khoa Crown & Bridge 12 món 98-1496 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ nha khoa Crown & Bridge 12 món 98-1496 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ AMALGAM 18 món 98-1495 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ AMALGAM 18 món 98-1495 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ tổng phục hồi nha khoa 22 món 98-1494 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ tổng phục hồi nha khoa 22 món 98-1494 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ nha composite - crown prep 12 món 98-1493 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ nha composite - crown prep 12 món 98-1493 - Sklar (Mỹ)
Bộ điều chỉnh dây cung chỉnh nha 11 món 98-1492 - Sklar (Mỹ)

Bộ điều chỉnh dây cung chỉnh nha 11 món 98-1492 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ chỉnh nha 12 món 98-1491 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ chỉnh nha 12 món 98-1491 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ prophy lớn 15 món 98-1490 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ prophy lớn 15 món 98-1490 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ prophy nhỏ 10 món 98-1489 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ prophy nhỏ 10 món 98-1489 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ cấy ghép implant nha chu 10 món 98-1488 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ cấy ghép implant nha chu 10 món 98-1488 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ nha chu III, 12 món 98-1487 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ nha chu III, 12 món 98-1487 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ nha chu II, 15 món 98-1486 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ nha chu II, 15 món 98-1486 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ nha chu I, 11 món 98-1485 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ nha chu I, 11 món 98-1485 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật nha khoa cơ bản 19 món 98-1484 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật nha khoa cơ bản 19 món 98-1484 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ khám răng cơ bản II 05 món 98-1483 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ khám răng cơ bản II 05 món 98-1483 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ khám răng cơ bản I 08 món 98-1482 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ khám răng cơ bản I 08 món 98-1482 - Sklar (Mỹ)