DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 546401   lần

41   khách hàng đang online

Sklar – Mỹ

Bộ dụng cụ phẫu thuật mở khí quản 20 món 98-1468 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mở khí quản 20 món 98-1468 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật nhỏ với hộp khử trùng 10 món 98-1250 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật nhỏ với hộp khử trùng 10 món 98-1250 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ cắt mô cơ bản 23 món 98-1064 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ cắt mô cơ bản 23 món 98-1064 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ tháo chỉ 02 món 98-1046 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ tháo chỉ 02 món 98-1046 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ 33 món 98-1004 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật thẩm mỹ 33 món 98-1004 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản 29 món 98-1002 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản 29 món 98-1002 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản 58 món 98-1000 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ bản 58 món 98-1000 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mở bụng 26 món 98-1022 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mở bụng 26 món 98-1022 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật tai giữa 51 món 98-1475 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai giữa 51 món 98-1475 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ Amidan - ADENOID 22 món 98-1474 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ Amidan - ADENOID 22 món 98-1474 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi 53 món 98-1473 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi 53 món 98-1473 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ tai mũi họng 31 món 98-1472 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ tai mũi họng 31 món 98-1472 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi nhỏ 09 món 98-1471 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi nhỏ 09 món 98-1471 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi cơ bản 25 món 98-1470 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi cơ bản 25 món 98-1470 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ nâng xoang 25 món 98-1469 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ nâng xoang 25 món 98-1469 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ chọc màng nhĩ 11 món 98-1467 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ chọc màng nhĩ 11 món 98-1467 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ Caldwell-Luc 23 món 98-1466 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ Caldwell-Luc 23 món 98-1466 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ da cổ 18 món 98-1458 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật cơ da cổ 18 món 98-1458 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật tai cơ bản 31 món 98-1093 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật tai cơ bản 31 món 98-1093 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi 46 món 98-1092 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi 46 món 98-1092 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi cơ bản 27 món 98-1091 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ phẫu thuật mũi cơ bản 27 món 98-1091 - Sklar (Mỹ)
Bộ dụng cụ chọc màng nhĩ 15 món 98-1038 - Sklar (Mỹ)

Bộ dụng cụ chọc màng nhĩ 15 món 98-1038 - Sklar (Mỹ)