DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 544741   lần

25   khách hàng đang online

Dụng cụ phẫu thuật

Kẹp xé bao Nevyas,4-0352T,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao Nevyas,4-0352T,Rumex,Mỹ
Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03315T,Rumex,TQ

Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03315T,Rumex,TQ
Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03314T,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03314T,Rumex,Mỹ
Kìm cắt xé bao vết mổ nhỏ, đầu cystotome,4-032S,Rumex,Mỹ

Kìm cắt xé bao vết mổ nhỏ, đầu cystotome,4-032S,Rumex,Mỹ
Kẹp xé bao vi đồng trục,4-0312S,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao vi đồng trục,4-0312S,Rumex,Mỹ
Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03115T,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03115T,Rumex,Mỹ
Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,,4-03114T,Rumex,Đức

Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,,4-03114T,Rumex,Đức
Kẹp xé bao Utrata, Đầu thông thường,4-030T ,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao Utrata, Đầu thông thường,4-030T ,Rumex,Mỹ
Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-0301T ,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-0301T ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0212T,Rumex,Mỹ


Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0212T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo, 3-0211T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo, 3-0211T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0210T ,Rumex,Đức

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0210T ,Rumex,Đức
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0209T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0209T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0208T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0208T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0207T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0207T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0206T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0206T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0205T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0205T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0204T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0204T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0203T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0203T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffe,3-0202T ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffe,3-0202T ,Rumex,Mỹ