DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 549110   lần

25   khách hàng đang online

Dụng cụ phẫu thuật

Đục lòng máng Freer thẳng đục theo hình tròn dài 150mm rộng 6mm (OL316R)

Đục lòng máng Freer thẳng đục theo hình tròn dài 150mm rộng 6mm (OL316R)
Kẹp xé bao Nevyas,4-0352T,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao Nevyas,4-0352T,Rumex,Mỹ
Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03315T,Rumex,TQ

Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03315T,Rumex,TQ
Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03314T,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03314T,Rumex,Mỹ
Kìm cắt xé bao vết mổ nhỏ, đầu cystotome,4-032S,Rumex,Mỹ

Kìm cắt xé bao vết mổ nhỏ, đầu cystotome,4-032S,Rumex,Mỹ
Kẹp xé bao vi đồng trục,4-0312S,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao vi đồng trục,4-0312S,Rumex,Mỹ
Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03115T,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-03115T,Rumex,Mỹ
Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,,4-03114T,Rumex,Đức

Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,,4-03114T,Rumex,Đức
Kẹp xé bao Utrata, Đầu thông thường,4-030T ,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao Utrata, Đầu thông thường,4-030T ,Rumex,Mỹ
Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-0301T ,Rumex,Mỹ

Kẹp xé bao Utrata, Đầu Cystotome,4-0301T ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0212T,Rumex,Mỹ


Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0212T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo, 3-0211T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo, 3-0211T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0210T ,Rumex,Đức

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0210T ,Rumex,Đức
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0209T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0209T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0208T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0208T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0207T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0207T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0206T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0206T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0205T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0205T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0204T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0204T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0203T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0203T,Rumex,Mỹ