DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 442567   lần

19   khách hàng đang online

Dụng cụ phẫu thuật

Nhíp phẫu thuật,KELMAN-MCPHERSON,hàm gập góc,tay cầm rộng,dài 95mm,Symmetry,Đức

Nhíp phẫu thuật,KELMAN-MCPHERSON,hàm gập góc,tay cầm rộng,dài 95mm,Symmetry,Đức
Nhíp phẫu thuật,CASTROVIEJO Fixation, 1x2 răng,mũi thẳng 0,5mm,dài 108mm,60-1548,Symmetry,Đức

Nhíp phẫu thuật,CASTROVIEJO Fixation, 1x2 răng,mũi thẳng 0,5mm,dài 108mm,60-1548,Symmetry,Đức
Lật mi,10-021, RUMEX,Mỹ

Lật mi,10-021, RUMEX,Mỹ
Kìm mang kim,8-025T,RUMEX,Mỹ

Kìm mang kim,8-025T,RUMEX,Mỹ
Kẹp rút chỉ, 4-2303T,RUMEX,Mỹ

Kẹp rút chỉ, 4-2303T,RUMEX,Mỹ
Kẹp giác mạc, 4-058T,RUMEX,Mỹ

Kẹp giác mạc, 4-058T,RUMEX,Mỹ
Kẹp giác mạc,4-0505T, RUMEX,Mỹ

Kẹp giác mạc,4-0505T, RUMEX,Mỹ
Kẹp gắp nhân,7-0201T, RUMEX,Mỹ

Kẹp gắp nhân,7-0201T, RUMEX,Mỹ
Kẹp chỉ,4-177S,RUMEX,Mỹ

Kẹp chỉ,4-177S,RUMEX,Mỹ
Kim lasik,15-373.25,RUMEX,Mỹ

Kim lasik,15-373.25,RUMEX,Mỹ
Kim lasik 2 nòng,15-371-25,RUMEX,Mỹ

Kim lasik 2 nòng,15-371-25,RUMEX,Mỹ
Kim hút rửa hình J,15-1150R, RUMEX,Mỹ

Kim hút rửa hình J,15-1150R, RUMEX,Mỹ
Kim hút rửa nhân,15-133-0.4, RUMEX,Mỹ

Kim hút rửa nhân,15-133-0.4, RUMEX,Mỹ
Kéo kết mạc,11-130S,RUMEX,Mỹ

Kéo kết mạc,11-130S,RUMEX,Mỹ
Kéo giác mạc,11-013S,RUMEX,Mỹ

Kéo giác mạc,11-013S,RUMEX,Mỹ
Kéo cắt bao,11-058S,RUMEX,Mỹ

Kéo cắt bao,11-058S,RUMEX,Mỹ
Kéo cắt bao,11-0581S, RUMEX,Mỹ

Kéo cắt bao,11-0581S, RUMEX,Mỹ
Hộp vô trùng đựng dụng cụ,18-303., RUMEX,Mỹ

Hộp vô trùng đựng dụng cụ,18-303., RUMEX,Mỹ
Cây nong đồng tử,10-083,RUMEX,Mỹ

Cây nong đồng tử,10-083,RUMEX,Mỹ
Cây ấn củng mạc,16-111,RUMEX,Mỹ

Cây ấn củng mạc,16-111,RUMEX,Mỹ
Cây chỉnh nhân,7-075, RUMEX,Mỹ

Cây chỉnh nhân,7-075, RUMEX,Mỹ
Cây chỉnh kính,5-0331,RUMEX,Mỹ

Cây chỉnh kính,5-0331,RUMEX,Mỹ