DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 441485   lần

9   khách hàng đang online

Nẹp vís xương

Vít ,transfix,AR-1351L,arthrex,Mỹ

Vít ,transfix,AR-1351L,arthrex,Mỹ
Vít,TightRope,1588RT,arthrex,Mỹ

Vít,TightRope,1588RT,arthrex,Mỹ
Vít,taps,6x20mm , AR-1006 ,arthrex,Mỹ

Vít,taps,6x20mm , AR-1006 ,arthrex,Mỹ
Vit,chân cung,krypton,đk 6,0mm,dài 40mm,CS 2800-6-40T,Ulrich,Đức

Vit,chân cung,krypton,đk 6,0mm,dài 40mm,CS 2800-6-40T,Ulrich,Đức
Nẹp khóa lòng máng,7 lỗ,Titan,750.598407,INTERCUS,Đức

Nẹp khóa lòng máng,7 lỗ,Titan,750.598407,INTERCUS,Đức
Đinh xương đùi ngược dòng rỗng thế hệ II (hợp kim titan),loại (o)10x200,Cannulated,Trauson TrungQuốc,46096200E

Đinh xương đùi ngược dòng rỗng thế hệ II (hợp kim titan),loại (o)10x200,Cannulated,Trauson TrungQuốc,46096200E
Vít nén ép (hợp kim titan),loại L=80,Trauson TrungQuốc,46172080E

Vít nén ép (hợp kim titan),loại L=80,Trauson TrungQuốc,46172080E
Đinh gãy khớp háng rỗng (hợp kim titan),loại (o)10x340,Cannulated, L,Trauson TrungQuốc,46168341E

Đinh gãy khớp háng rỗng (hợp kim titan),loại (o)10x340,Cannulated, L,Trauson TrungQuốc,46168341E
Vít xốp 6.5mm, ren một phần thân,loại L=55,Trauson TrungQuốc, 41505055E

Vít xốp 6.5mm, ren một phần thân,loại L=55,Trauson TrungQuốc, 41505055E
Vít xốp 4.0mm, ren toàn thân,loại L=14,Trauson TrungQuốc, 42506014E

Vít xốp 4.0mm, ren toàn thân,loại L=14,Trauson TrungQuốc, 42506014E
Vít xốp 4.0mm, ren một phần thân,loại L=40,Trauson TrungQuốc ,2505040E

Vít xốp 4.0mm, ren một phần thân,loại L=40,Trauson TrungQuốc ,2505040E
Vít vỏ 4.5mm,ren toàn thân,loại L=20,Trauson TrungQuốc, 41501020E

Vít vỏ 4.5mm,ren toàn thân,loại L=20,Trauson TrungQuốc, 41501020E
Vít vỏ 3.5mm,ren toàn thân,loại L=10,Trauson TrungQuốc ,42501010E

Vít vỏ 3.5mm,ren toàn thân,loại L=10,Trauson TrungQuốc ,42501010E
Vít rỗng 7.3,loại L=50,16mm,Trauson TrungQuốc,44304050E

Vít rỗng 7.3,loại L=50,16mm,Trauson TrungQuốc,44304050E
Vít rỗng-Vít rỗng 4.5,loại L=30,Trauson TrungQuốc,44301030E

Vít rỗng-Vít rỗng 4.5,loại L=30,Trauson TrungQuốc,44301030E
Vít rỗng không đầu-Vít rỗng không đầu (II) 2.4,loại L=15,L0=L1=4,Trauson TrungQuốc,44341015E

Vít rỗng không đầu-Vít rỗng không đầu (II) 2.4,loại L=15,L0=L1=4,Trauson TrungQuốc,44341015E
Vít khóa-Vít khóa (o) 5.0,loại 24mm,Trauson TrungQuốc,41651024E

Vít khóa-Vít khóa (o) 5.0,loại 24mm,Trauson TrungQuốc,41651024E
Vít khóa-Vít khóa (o) 2.4,loại (o)2.4x10,Trauson TrungQuốc, 43701010E

Vít khóa-Vít khóa (o) 2.4,loại (o)2.4x10,Trauson TrungQuốc, 43701010E
Nẹp khóa-Nẹp xương trụ xương quay ít tiếp xúc,loại 10H,Trauson TrungQuốc ,32812100E

Nẹp khóa-Nẹp xương trụ xương quay ít tiếp xúc,loại 10H,Trauson TrungQuốc ,32812100E
Nẹp khóa-Nẹp xương quay chéo chữ T thế hệ II,loại 3H, L,Trauson TrungQuốc,32803031E

Nẹp khóa-Nẹp xương quay chéo chữ T thế hệ II,loại 3H, L,Trauson TrungQuốc,32803031E
Nẹp khóa-Nẹp xương đùi ít tiếp xúc,loại 10H,Trauson TrungQuốc,32805100E

Nẹp khóa-Nẹp xương đùi ít tiếp xúc,loại 10H,Trauson TrungQuốc,32805100E
Nẹp khóa-Nẹp xương đòn có móc thế hệ IV,loại 5H, L=14, L,Trauson TrungQuốc,32819051E

Nẹp khóa-Nẹp xương đòn có móc thế hệ IV,loại 5H, L=14, L,Trauson TrungQuốc,32819051E