DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 488948   lần

9   khách hàng đang online

Dụng cụ đa khoa

Kẹp vi phẫu De Bakey,thẳng,mũi phẵng,ngàm có răng rộng 1mm,cán tròn,dài 185mm,FM592R,Aesculap,Đức

Kẹp vi phẫu De Bakey,thẳng,mũi phẵng,ngàm có răng rộng 1mm,cán tròn,dài 185mm,FM592R,Aesculap,Đức
Kẹp gắp sỏi thận, Heiming, cho trẻ em, cong, khớp hộp, dài 170mm,EF047R, Aesculap AG,Đức

Kẹp gắp sỏi thận, Heiming, cho trẻ em, cong, khớp hộp, dài 170mm,EF047R, Aesculap AG,Đức
Kìm cắt dây và nẹp TC,hàm 180cm,12.844.18,ANTON HIPP GMBH,Mỹ

Kìm cắt dây và nẹp TC,hàm 180cm,12.844.18,ANTON HIPP GMBH,Mỹ
Kìm gặm xương,2 tầng,40.653.05, ANTON HIPP GMBH,Đức

Kìm gặm xương,2 tầng,40.653.05, ANTON HIPP GMBH,Đức
Kìm gặm xương, kerrison, mũi 4mm cong lên 90 độ, dài 90mm,40.004.04, ANTON HIPP GMBH,Đức

Kìm gặm xương, kerrison, mũi 4mm cong lên 90 độ, dài 90mm,40.004.04, ANTON HIPP GMBH,Đức
Kéo phẫu thuật,Gorney,hàm răng cưa nhỏ,uốn cong,dài 190mm,224.73.69,Symmetry,Đức

Kéo phẫu thuật,Gorney,hàm răng cưa nhỏ,uốn cong,dài 190mm,224.73.69,Symmetry,Đức
Kẹp phẫu thuật, KOCHER,30-4300,Symmtry,Đức

Kẹp phẫu thuật, KOCHER,30-4300,Symmtry,Đức
Kéo phẫu thuật, JAKO-KLEINSASSER,hàm cong phải,dài 218cm,74-5971, Symmetry,Đức

Kéo phẫu thuật, JAKO-KLEINSASSER,hàm cong phải,dài 218cm,74-5971, Symmetry,Đức
Banh phẫu thuật,Jennings,cỡ trung bình,dài 130cm,72-0713,Symmtry,Đức

Banh phẫu thuật,Jennings,cỡ trung bình,dài 130cm,72-0713,Symmtry,Đức
Dụng cụ phẫu thuật cắt amidan,LAFORCE,,71-1013,số 3,cỡ lớn,71-1013,Symmetry,Đức

Dụng cụ phẫu thuật cắt amidan,LAFORCE,,71-1013,số 3,cỡ lớn,71-1013,Symmetry,Đức
Banh phẫu thuật,WEIL-BLAKESLEY,hàm dưới,mũi 4mm,thẳng,dài 185mm,63-6611,Symmetry,Đức

Banh phẫu thuật,WEIL-BLAKESLEY,hàm dưới,mũi 4mm,thẳng,dài 185mm,63-6611,Symmetry,Đức
Banh phẫu thuật,WEIL-BLAKESLEY,mũi 5mm thẳng,trục 11cm,dài 190cm,63-2011,Symmetry,Đức

Banh phẫu thuật,WEIL-BLAKESLEY,mũi 5mm thẳng,trục 11cm,dài 190cm,63-2011,Symmetry,Đức
Kẹp phẫu thuật,DESJARDINS,Hàm cong hẹp,dài 229mm,51-4301,Symmetry,Đức

Kẹp phẫu thuật,DESJARDINS,Hàm cong hẹp,dài 229mm,51-4301,Symmetry,Đức
Banh phẫu thuật,DAVIS,bên phải,45-5121,Symmetry,Đức

Banh phẫu thuật,DAVIS,bên phải,45-5121,Symmetry,Đức
Kìm gặm xương,cộng lực,STILLE-LUER,hàm mỏ vịt, 7mm, dài 228mm,Symmetry,Đức

Kìm gặm xương,cộng lực,STILLE-LUER,hàm mỏ vịt, 7mm, dài 228mm,Symmetry,Đức
Banh phẫu thuật tự động,BALFOUR,mở 254mm,2 lưỡi bên có cửa sổ sâu,24-7020,Symmetry,Mỹ

Banh phẫu thuật tự động,BALFOUR,mở 254mm,2 lưỡi bên có cửa sổ sâu,24-7020,Symmetry,Mỹ
Nhíp phẫu thuật,Bayonet,dùng nhiều lần,dài 197mm,mũi thẳng 1,5mm,90-7001,Symmetry,Mỹ

Nhíp phẫu thuật,Bayonet,dùng nhiều lần,dài 197mm,mũi thẳng 1,5mm,90-7001,Symmetry,Mỹ
Kéo phẫu thuật,JAKO-KLEINSASSER,hàm thẳng,dài 219mm,74-5974,Symmetry,Đức

Kéo phẫu thuật,JAKO-KLEINSASSER,hàm thẳng,dài 219mm,74-5974,Symmetry,Đức
Banh phẫu thuật,JAKO-MICRO,hàm cong trái,dạng cốc tròn 2mm,dài 235mm,74-5926,Symmetry,Đức

Banh phẫu thuật,JAKO-MICRO,hàm cong trái,dạng cốc tròn 2mm,dài 235mm,74-5926,Symmetry,Đức
Dụng cụ phẫu thuật cắt amidan,LAFORCE,Số #2,cỡ trung bình,71-1012,Symmetry,Đức

Dụng cụ phẫu thuật cắt amidan,LAFORCE,Số #2,cỡ trung bình,71-1012,Symmetry,Đức
Banh phẫu thuật,WEIL-BLAKESLEY,cỡ #0,mũi 3,5mm,ngửa lên 45 độ,lưỡi sắc 11cm,dài 190mm,Symmetry,Đức

Banh phẫu thuật,WEIL-BLAKESLEY,cỡ #0,mũi 3,5mm,ngửa lên 45 độ,lưỡi sắc 11cm,dài 190mm,Symmetry,Đức
Banh phẫu thuật,WEIL-BLAKESLEY.cỡ #0,mũi 3,5mm,ngửa lên 90 độ,lưỡi sác 11cm,dài 190mm,63-7634,Symmetry,Đức

Banh phẫu thuật,WEIL-BLAKESLEY.cỡ #0,mũi 3,5mm,ngửa lên 90 độ,lưỡi sác 11cm,dài 190mm,63-7634,Symmetry,Đức