DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 561608   lần

19   khách hàng đang online

Nội thất bệnh viện

Ghế hiến máu - Kích thước 180 x 88 x 85 cm - Model 3602 -Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Ghế hiến máu - Kích thước 180 x 88 x 85 cm - Model 3602 -Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh thủy lực - kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 502A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh thủy lực - kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 502A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh thủy lực - Kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 501A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh thủy lực -  Kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 501A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám bệnh thủy lực - kích thước 185 x68 x49/85 cm - Model 8330 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám bệnh  thủy lực - kích thước 185 x68 x49/85 cm - Model 8330 -  Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám bệnh bằng điện - Hai mô -tơ - kích thước 197 x 71 x 48/92 cm - model 806A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám bệnh bằng điện -  Hai mô -tơ - kích thước 197 x 71 x 48/92 cm - model 806A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 805A - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 197 x 68 x 48/92 cm - Model 805A - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197x 68 x 53/97 cm - Model 802A- Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197x 68 x 53/97 cm - Model 802A- Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 53/97 cm - model 801A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 53/97 cm - model 801A - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 809 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 809 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 802 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 802 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 801 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 197 x 68 x 49/85 cm - model 801 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 196 x 68 x 49/85 cm - Model 8273 - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 196 x 68 x 49/85 cm - Model 8273 - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 185 x 68 x 49/85 cm - Model 8131 - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - hai mô -tơ - kích thước 185 x 68 x 49/85 cm - Model 8131 - hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 185 x 68 x 49/85 cm - Model 8231 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 185 x 68 x 49/85 cm - Model 8231 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 183 x 68 x 49/85 cm - model 8020 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng điện - một mô - tơ - Kích thước 183 x 68 x 49/85 cm - model 8020 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng cơ - Kích thước 190 x 60 x 65 cm - Model C06 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng cơ  -  Kích thước 190 x 60 x 65 cm - Model C06 - Hãng sản xuất  Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng cơ - Kích thước 190 x 60 x 65 cm - Model C04 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng cơ  -  Kích thước 190 x 60 x 65 cm - Model C04 - Hãng sản xuất  Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng cơ - Kích thước 190 x 60 x 65 cm - Model C03 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng cơ  -  Kích thước 190 x 60 x 65 cm - Model C03 - Hãng sản xuất  Jiangsu (TQ)
Bàn khám chữa bệnh bằng cơ - Kích thước 188 x 22 x73 cm - Model 8203 - Hãng sản xuất Jiangsu (TQ)

Bàn khám chữa bệnh bằng cơ  -  Kích thước 188 x 22 x73 cm - Model 8203 - Hãng sản xuất  Jiangsu (TQ)
ĐẦU RA KHÍ NÉN CHUẨN OMEDA MODEL:XQ1116 HÃNG SX: TRI-TECH (MỸ)

ĐẦU RA KHÍ NÉN CHUẨN OMEDA MODEL:XQ1116 HÃNG SX: TRI-TECH (MỸ)
GHẾ CHẠY THẬN, GHẾ TRUYỀN DỊCH CHỈNH ĐIỆN PY-YD-330 (MEDECO-TQ)

GHẾ CHẠY THẬN, GHẾ TRUYỀN DỊCH CHỈNH ĐIỆN PY-YD-330 (MEDECO-TQ)
GHẾ CHẠY THẬN, GHẾ TRUYỀN DỊCH CHỈNH ĐIỆN PY-YD-310 (MEDECO-TQ)

GHẾ CHẠY THẬN, GHẾ TRUYỀN DỊCH CHỈNH ĐIỆN PY-YD-310 (MEDECO-TQ)