DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 499653   lần

8   khách hàng đang online

Máy khúc xạ, giác mạc

Máy đo khúc xạ kèm đo độ cong giác mạc,PRK-8000,Potec,Korea

Máy đo khúc xạ kèm đo độ cong giác mạc,PRK-8000,Potec,Korea
Máy đo khúc xạ kèm đo độ cong giác mạc,PRK-7000,Potec,Korea

Máy đo khúc xạ kèm đo độ cong giác mạc,PRK-7000,Potec,Korea 
Máy đo khúc xạ kèm đo độ cong giác mạc,PRK-5000,Potec,Korea

Máy đo khúc xạ kèm đo độ cong giác mạc,PRK-5000,Potec,Korea
Máy đo khúc xạ tự động,AR-1S,Nidek,Nhật

Máy đo khúc xạ tự động,AR-1S,Nidek,Nhật
Máy đo khúc xạ tự động,ARK-1A,Marco,Nhật

Máy đo khúc xạ tự động,ARK-1A,Marco,Nhật 
Máy đo giác mạc xách tay SW-100 - Shanghai Link (TQ)

Máy đo giác mạc xách tay SW-100 - Shanghai Link (TQ)
Máy đo giác mạc YZ-38 - Shanghai Link (TQ)

Máy đo giác mạc YZ-38 - Shanghai Link (TQ)
Máy đo giác mạc AK-800 - Shanghai Link (TQ)

Máy đo giác mạc AK-800 - Shanghai Link (TQ)
Máy đo khúc xạ tự động ARK-7500 - Shanghai Link (TQ)

Máy đo khúc xạ tự động ARK-7500 - Shanghai Link (TQ)
Máy đo khúc xạ tự động ARK-7000 - Shanghai Link (TQ)

Máy đo khúc xạ tự động ARK-7000 - Shanghai Link (TQ)
Máy đo khúc xạ tự động ARK-4000 - Shanghai Link (TQ)

Máy đo khúc xạ tự động ARK-4000 - Shanghai Link (TQ)
Máy đo khúc xạ tự động ARK-3000 - Shanghai Link (TQ)

Máy đo khúc xạ tự động ARK-3000 - Shanghai Link (TQ)
Máy đo khúc xạ tự động ARK-2000 - Shanghai Link (TQ)

Máy đo khúc xạ tự động ARK-2000 - Shanghai Link (TQ)
Máy đo khúc xạ tự động AR-1000A/ARK-1000A - Shanghai Link (TQ)

Máy đo khúc xạ tự động AR-1000A/ARK-1000A - Shanghai Link (TQ)
Máy đo khúc xạ tự động AR-950 - Shanghai Link (TQ)

Máy đo khúc xạ tự động AR-950 -  Shanghai Link (TQ)
Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6000A,Bolan,TQ

Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6000A,Bolan,TQ
Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6500,Bolan,TQ

Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6500,Bolan,TQ
Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6100,Bolan,TQ

Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6100,Bolan,TQ
Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6800,Bolan,TQ

Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6800,Bolan,TQ
Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6100A,Bolan,TQ

Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6100A,Bolan,TQ
Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6000,Bolan,TQ

Máy đo khúc xạ giác mạc,FA-6000,Bolan,TQ
Máy đo khúc xạ giác mạc,RM-200,Bolan,TQ

Máy đo khúc xạ giác mạc,RM-200,Bolan,TQ
  •  [1] 2 3