DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 540533   lần

16   khách hàng đang online

Kính hiển vi khám mắt

Đèn khe khám mắt,S350C,MediWorks,TQ

Đèn khe khám mắt,S350C,MediWorks,TQ
Đèn khe khám mắt,S350,MediWorks,TQ

Đèn khe khám mắt,S350,MediWorks,TQ
Đèn khe khám mắt,S280C,MediWorks,TQ

Đèn khe khám mắt,S280C,MediWorks,TQ
Đèn khe khám mắt,S280S,MediWorks,TQ

Đèn khe khám mắt,S280S,MediWorks,TQ
Đèn khe khám mắt,S280,MediWorks,TQ

Đèn khe khám mắt,S280,MediWorks,TQ
Đèn khe khám mắt,S260S,Mediworks,TQ

Đèn khe khám mắt,S260S,Mediworks,TQ
Đèn khe khám mắt,S260,MediWorks,TQ

Đèn khe khám mắt,S260,MediWorks,TQ
Đèn khe,khám mắt,LS-7,Sunkingdom,TQ

Đèn khe,khám mắt,LS-7,Sunkingdom,TQ
Đèn khe,khám mắt,LS-5,Sunkingdom,TQ

Đèn khe,khám mắt,LS-5,Sunkingdom,TQ
Đèn khe,khám mắt,LS-4,Sunkingdom,TQ

Đèn khe,khám mắt,LS-4,Sunkingdom,TQ
Đèn khe,khám mắt,LS-3,Sunkingdom,TQ

Đèn khe,khám mắt,LS-3,Sunkingdom,TQ
Đèn khe,khám mắt,kỹ thuật số,LS-6,Sunkingdom,TQ

Đèn khe,khám mắt,kỹ thuật số,LS-6,Sunkingdom,TQ
Kính hiển vi ,khám mắt,SL-350DC,LINK INSTRUMENTS,TQ

Kính hiển vi ,khám mắt,SL-350DC,LINK INSTRUMENTS,TQ
Kính hiển vi ,khám mắt,SL-350/350S,LINK INSTRUMENTS,TQ

Kính hiển vi ,khám mắt,SL-350/350S,LINK INSTRUMENTS,TQ
Kính hiển vi ,khám mắt,SL-280/280S,LINK INSTRUMENTS,TQ

Kính hiển vi ,khám mắt,SL-280/280S,LINK INSTRUMENTS,TQ
Kính hiển vi,khám mắt,SL-200,LINK INSTRUMENTS,TQ

Kính hiển vi,khám mắt,SL-200,LINK INSTRUMENTS,TQ
Đèn khe khám mắt,SL-350, LINK INSTRUMENTS,TQ

Đèn khe khám mắt,SL-350, LINK INSTRUMENTS,TQ
Máy khám dị tật mắt,3010-P-2000,Keeler,Anh

Máy khám dị tật mắt,3010-P-2000,Keeler,Anh
Sinh hiển vi khám mắt ,SM-70N,Takagi Seiko,Nhật

Sinh hiển vi khám mắt ,SM-70N,Takagi Seiko,Nhật
Sinh hiển vi khám mắt có chân bàn đạp điện YZ-5J

Sinh hiển vi khám mắt có chân bàn đạp điện YZ-5J

Medop-TQ

Sinh hiển vi khám mắt SLM-1

Sinh hiển vi khám mắt SLM-1

Kanghua-TQ

Sinh hiển vi khám mắt SLM-2

Sinh hiển vi khám mắt SLM-2

Kanghua- TQ