DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 549162   lần

26   khách hàng đang online

THIẾT BỊ Y TẾ

MÁY THEO DỖI PHỔI MODEL 4000 HÃNG SX:VITALOGRAPH (MỸ)

MÁY THEO DỖI PHỔI MODEL 4000 HÃNG SX:VITALOGRAPH (MỸ)
MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-770 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-770 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)
MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1000 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1000 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)
MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1010 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1010 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)
MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1200 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN MODEL:BPM-1200 HÃNG SX:BIONICS (HÀN QUỐC)

HỆ THỐNG MỔ PHACO MODEL:CV-9000R HÃNG SX:NIDEK (NHẬT BẢN)

HỆ THỐNG MỔ PHACO MODEL:CV-9000R HÃNG SX:NIDEK (NHẬT BẢN)
MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ MODEL:AX500 HÃNG SX:DAMECA (ĐAN MẠCH)

MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ MODEL:AX500 HÃNG SX:DAMECA (ĐAN MẠCH)
MÁY TRẮC NGHIỆM GẮNG SỨC TIM PHỔI VYNTUS CPX HÃNG SX:VYAIRE (ĐỨC)

MÁY TRẮC NGHIỆM GẮNG SỨC TIM PHỔI VYNTUS CPX HÃNG SX:VYAIRE (ĐỨC)
MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ MODEL:CARESTATION 650 A1 HÃNG SX:DATEX-OHMEDA (MỸ)

MÁY GÂY MÊ KÈM THỞ MODEL:CARESTATION 650 A1 HÃNG SX:DATEX-OHMEDA (MỸ)
TÚI Y TẾ BALO Y TẾ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN MODEL:STAVANGER HÃNG SX: WESTMED PRAXIS (ĐỨC)

TÚI Y TẾ BALO Y TẾ CẤP CỨU NGOẠI VIỆN MODEL:STAVANGER HÃNG SX: WESTMED PRAXIS (ĐỨC) 
MÁY XQUANG NHA KHOA MODEL:DX3000 HÃNG SX:DEXCOWIN (HÀN QUỐC)

MÁY XQUANG NHA KHOA MODEL:DX3000 HÃNG SX:DEXCOWIN (HÀN QUỐC) 

 

DAO MỔ ĐIỆN ESU-A 400HT HÃNG SX: GEISTER (ĐỨC)

DAO MỔ ĐIỆN ESU-A 400HT HÃNG SX: GEISTER (ĐỨC) 
DAO MỔ ĐIỆN ESU-X 400HT HÃNG SX: GEISTER (ĐỨC)

DAO MỔ ĐIỆN ESU-X 400HT HÃNG SX: GEISTER (ĐỨC) 
DAO MỔ ĐIỆN ESU-X 300NT HÃNG SX: GEISTER (ĐỨC)

DAO MỔ ĐIỆN ESU-X 300NT HÃNG SX: GEISTER (ĐỨC) 
DAO MỔ ĐIỆN ESU-X 200NT HÃNG SX: GEISTER (ĐỨC)

DAO MỔ ĐIỆN ESU-X 200NT HÃNG SX: GEISTER (ĐỨC) 
BỘ HỒI SỨC CẤP CỨU NGƯỜI LỚN - TRẺ EM - SƠ SINH (MSI-ẤN ĐỘ)

BỘ HỒI SỨC CẤP CỨU NGƯỜI LỚN - TRẺ EM - SƠ SINH (MSI-ẤN ĐỘ)
MÁY GARO HƠI 1 KÊNH & 2 KÊNH LITTLE PUMP HÃNG SX: D&D (PHÁP)

MÁY GARO HƠI 1 KÊNH & 2 KÊNH LITTLE PUMP HÃNG SX: D&D (PHÁP)
MÁY GARO HƠI 1 KÊNH & 2 KÊNH EASY PUMP HÃNG SX: D&D (PHÁP)

MÁY GARO HƠI 1 KÊNH & 2 KÊNH EASY PUMP HÃNG SX: D&D (PHÁP)

 

BÓNG BÓP DỊCH TRUYỀN HÃNG SX: D&D (PHÁP)

BÓNG BÓP DỊCH TRUYỀN HÃNG SX: D&D (PHÁP)
MÁY ĐO NHÃN ÁP OM-4 HÃNG SX:TOPCON (NHẬT BẢN)

MÁY ĐO NHÃN ÁP OM-4 HÃNG SX:TOPCON (NHẬT BẢN)
THIẾT BỊ VẬN ĐỘNG LIÊN TỤC VAI KHUỶU S3U-200U HÃNG SX:QAL MEDICAL (MỸ)

THIẾT BỊ VẬN ĐỘNG LIÊN TỤC VAI KHUỶU S3U-200U HÃNG SX:QAL MEDICAL (MỸ)
THIẾT BỊ VẬN ĐỘNG LIÊN TỤC KHUỶU TAY E3-100L HÃNG SX:QAL MEDICAL (MỸ)

THIẾT BỊ VẬN ĐỘNG LIÊN TỤC KHUỶU TAY E3-100L HÃNG SX:QAL MEDICAL (MỸ)