DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 561599   lần

14   khách hàng đang online

Dụng cụ đo,đánh dấu mắt

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0212T,Rumex,Mỹ


Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0212T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo, 3-0211T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo, 3-0211T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0210T ,Rumex,Đức

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0210T ,Rumex,Đức
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0209T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0209T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0208T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0208T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0207T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0207T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0206T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0206T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0205T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0205T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0204T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0204T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0203T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0203T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffe,3-0202T ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffe,3-0202T ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0201T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0201T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu loạn thị Richman,3-196,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu loạn thị Richman,3-196,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu giác mạc bằng trọng lực Velasquez dành cho LRI / IOL loạn thị,3-195 ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu giác mạc bằng trọng lực Velasquez dành cho LRI / IOL loạn thị,3-195 ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu loạn thị Rumex,3-194,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu loạn thị Rumex,3-194,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu trục bằng trọng lực Whitehouse,3-193 ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu trục bằng trọng lực Whitehouse,3-193 ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu trục LRI bằng trọng lực Lum, trước mổ,3-192 ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu trục LRI bằng trọng lực Lum, trước mổ,3-192 ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu LRI bằng trọng lực, trước mổ,3-191 ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu LRI bằng trọng lực, trước mổ,3-191 ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu IOL loạn thị trong lúc mổ,3-181 ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu IOL loạn thị trong lúc mổ,3-181 ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu LRI,3-1801,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu LRI,3-1801,Rumex,Mỹ
  •  [1] 2