Thiết Bị Y Tế Thu Thủy

DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 492673   lần

7   khách hàng đang online

Dụng cụ đo,đánh dấu mắt

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo.3-0213T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0212T,Rumex,Mỹ


Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0212T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo, 3-0211T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo, 3-0211T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0210T ,Rumex,Đức

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer, với dấu chéo,3-0210T ,Rumex,Đức
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0209T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0209T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0208T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0208T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0207T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0207T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0206T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0206T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0205T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0205T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0204T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0204T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0203T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0203T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffe,3-0202T ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffe,3-0202T ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0201T,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu vùng quang học Hoffer,3-0201T,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu loạn thị Richman,3-196,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu loạn thị Richman,3-196,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu giác mạc bằng trọng lực Velasquez dành cho LRI / IOL loạn thị,3-195 ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu giác mạc bằng trọng lực Velasquez dành cho LRI / IOL loạn thị,3-195 ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu loạn thị Rumex,3-194,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu loạn thị Rumex,3-194,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu trục bằng trọng lực Whitehouse,3-193 ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu trục bằng trọng lực Whitehouse,3-193 ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu trục LRI bằng trọng lực Lum, trước mổ,3-192 ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu trục LRI bằng trọng lực Lum, trước mổ,3-192 ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu LRI bằng trọng lực, trước mổ,3-191 ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu LRI bằng trọng lực, trước mổ,3-191 ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu IOL loạn thị trong lúc mổ,3-181 ,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu IOL loạn thị trong lúc mổ,3-181 ,Rumex,Mỹ
Cây đánh dấu LRI,3-1801,Rumex,Mỹ

Cây đánh dấu LRI,3-1801,Rumex,Mỹ
  •  [1] 2