DANH MỤC SẢN PHẨM

Tìm kiếm nâng cao

Hỗ trợ trực tuyến

Bình chọn

  • Bạn biết về trang web qua nguồn nào ?
  • Internet
  • Hội chợ,Triển lãm
  • Báo chí
  • Qua tổng đài 1080
  • Người thân,Bạn bè
  • Tờ rơi,Poster
  •  

Tỉ giá ngoại tệ

Đối tác

Thống kê

Số lượt truy cập 488839   lần

8   khách hàng đang online

Nẹp hàm mặt và đầu sọ Facial plates

Vis cố định,O19006,Osteonic Co., Ltd - Korea

Vis cố định,O19006,Osteonic Co., Ltd - Korea
Vis cố định.M20L06.Osteonic Co., Ltd - Korea

Vis cố định.M20L06.Osteonic Co., Ltd - Korea
Vis cố định.F15004,Osteonic Co., Ltd - Korea

Vis cố định.F15004,Osteonic Co., Ltd - Korea
Nep cố định,OST310M06,Osteonic Co., Ltd - Korea

Nep cố định,OST310M06,Osteonic Co., Ltd - Korea
Nẹp cố định,OLD310MA4, Osteonic Co., Ltd - Korea

Nẹp cố định,OLD310MA4, Osteonic Co., Ltd - Korea
Nẹp cố định,OLD310LS4,Osteonic Co., Ltd - Korea

Nẹp cố định,OLD310LS4,Osteonic Co., Ltd - Korea
Nẹp cố định,OPL208D04,Osteonic Co., Ltd,Korea

Nẹp cố định,OPL208D04,Osteonic Co., Ltd,Korea
Nep hàm mặt,dạng lưới,203mm x 203mm,213-1621,Osteomed,Mỹ

Nep hàm mặt,dạng lưới,203mm x 203mm,213-1621,Osteomed,Mỹ
Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2.0, chất liệu Titan,25-550-04-91,KLS Martin,Đức

Nẹp mặt thẳng 4 lỗ cho vít 2.0, chất liệu Titan,25-550-04-91,KLS Martin,Đức
Nẹp mặt thẳng 40 lỗ cho vít 2.0, chất liệu Titan,25-550-40-09,KLS Martin,Đức

Nẹp mặt thẳng 40 lỗ cho vít 2.0, chất liệu Titan,25-550-40-09,KLS Martin,Đức
Nẹp mặt thẳng 20 lỗ dùng cho vít xương đk 2.0mm ,cấy ghép trong cơ thể người, titan,I2020-025-310,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc

Nẹp mặt thẳng 20 lỗ dùng cho vít xương đk 2.0mm ,cấy ghép trong cơ thể người, titan,I2020-025-310,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc
Nẹp cằm 4 lỗ dùng cho vít đk 2.0mm,cấy ghép trong cơ thể người, titan,CH2004-490-306,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc,

Nẹp cằm 4 lỗ dùng cho vít đk 2.0mm,cấy ghép trong cơ thể người, titan,CH2004-490-306,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc,
Nẹp sọ não chữ C 8 lỗ, dùng vít xương đk 1.5mm, cấy ghép trong cơ thể người, titan, C1508-355-205,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc

Nẹp sọ não chữ C 8 lỗ, dùng vít xương đk 1.5mm, cấy ghép trong cơ thể người, titan, C1508-355-205,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc
Nẹp xương hàm thẳng 16 lỗ, dùng vít xương đk 2.3mm ,cấy ghép trong cơ thể người, titan,,I2316-030-315,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc

Nẹp xương hàm thẳng 16 lỗ, dùng vít xương đk 2.3mm ,cấy ghép trong cơ thể người, titan,,I2316-030-315,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc
Nẹp xương hàm thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn dùng vít xương đk 2.3mm,cấy ghép trong cơ thể người, titan,2304-115-315,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc

Nẹp xương hàm thẳng 4 lỗ, bắc cầu ngắn dùng vít xương đk 2.3mm,cấy ghép trong cơ thể người, titan,2304-115-315,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc
Vít xương hàm đk 2.3mmx7mm, cấy ghép trong cơ thể người, titan,OSS-T2307,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc

Vít xương hàm đk 2.3mmx7mm, cấy ghép trong cơ thể người, titan,OSS-T2307,BioMaterials Korea, Inc ,Hàn Quốc
Vít xương mặt đk 2.0mmx6mm,titan, OSS-T2006,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc

Vít xương mặt đk 2.0mmx6mm,titan, OSS-T2006,BioMaterials Korea, Inc,Hàn Quốc
Lưới titanium 1017(TA) (Jiangsu IDEAL – TQ)

Lưới titanium 1017(TA) (Jiangsu IDEAL – TQ)